Advania Finance - Vi köper din IT-utrustning

Effektivisera hantering av IT med leasing

Upplev fördelarna med att ha IT-utrustning som alltid är uppdaterad och fungerar. Det är numera allt vanligare att vi leasar viktiga varor istället för att vi köper dem. Allt från fastigheter och bilar till smartphones och apparater till hemmet. 

Många av oss väljer hellre att betala en minimal initial avgift för att få tillgång till varan och sedan en månadsavgift under kontraktets löptid. Vid kontraktets slut kan vi välja att betala en slutsumma och behålla varan för all framtid, eller helt enkelt lämna tillbaka varan.

Hållbarhet, en växande angelägenhet för företag och organisationer

Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin. Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning sparar både ni och miljön på.

Våra kunder vill ta sitt ansvar och medverka till att förbättra den globala miljön på ett positivt sätt. Kunderna idag är medvetna och har hög fokus på sin miljöprofil samt att utrustning som byts, uthanteras på bästa tänkbara sätt, både från ett miljö- och säkerhetsperspektiv.

Advania Finance kommer att hantera IT-utrustningen inom ramen för en kvalitativ och säker process från upphämtning till dataradering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder en återtagsprocess som är effektiv, miljövänlig och säker, samtidigt som ekonomiska värden kan återvinnas och möjliggöra för nya investeringar.

 

Varför tillgänglighet är bättre än ägandeskap

Kostnader och konsekver

Tekniken utvecklas så snabbt att utrusningen blir föråldrad långt innan dess ekonomiska livslängd har nått sitt slut. För företag som köper sin utrustning innebär detta att kostnaderna drivs upp av regelbundna inköp av enheter.

Minska trycket på budgeten

Att minska de totala infrastrukturkostnaderna är i allt högre grad en prioritet för IT-avdelningar som planerar framtida investeringar, men detta är troligtvis en finansiell, snarare än en mänsklig eller en teknisk prioritet.

Varför köpa när du kan hyra?

På konsumentnivå har företag som Airbnb och Spotify visat att tillgänglighet är viktigare än ägarskap. I ett företagssammanhang är utrustningen grunden till organisationens framgång, dock köpes den oftast.

 

 

Att sälja din begagnade IT är både smart och enkelt

Det är alldeles för vanligt att laptops, stationära datorer, mobiltelefoner, skrivare och servrar bara packas undan när ny IT-utrustning köps in – trots att de är fullt funktionsdugliga. 

 Den gamla IT-utrustningen blir snabbt en onödig huvudvärk för IT-avdelningen. En huvudvärk som är enkel att bota om du säljer din begagnade IT-utrustning vidare till Advania Finance. Vi återtar en stor volym datorer varje år, varav 95% kan återanvändas och placeras hos en ny användare. 

Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid.

Din begagnade IT-utrustning får nytt liv genom rekonditionering och dataradering

Advania Finance hanterar IT-utrustningen inom ramen för en kvalitativ och säker process från upphämtning till dataradering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder en återtagsprocess som är effektiv, miljövänlig och säker samtidigt som ekonomiska värden kan återvinnas och möjliggöra nya investeringar.

Vår gemensamma målsättning är att så långt det är möjligt återanvända istället för att återvinna begagnad IT-utrustning. Under 2017 lyckades vi återanvända 95% av de begagnade objekt vi hanterade. Detta lyckas vi uppnå genom vår ISO certifierade process ”Säker IT retur”.

 

 

Effektivisera hanteringen av din nya IT-utrustning med Front End Services

Alla typer av produkter måste förberedas innan de är redo för att tas i bruk av en slutanvändare. På Front End Services tar vi hand om hela processen från att IT-produkten ligger i sin kartong till att den är redo att användas. Att använda sig av Front End Services är kostnadseffektivt – oavsett om det handlar om nyanskaffningar av IT-produkter eller utbyten. Vi brukar räkna på att det tar den interna IT-avdelningen på ett företag minst 2,5 timmar att förkonfigurera en dator. Och är det slutanvändaren som ska göra jobbet tar det ännu längre tid. Översatt i kronor blir det snabbt ett ganska dyrt åtagande.

Det går även att göra ytterligare kostnadsbesparingar genom att addera fler tjänster som lagerhantering, logistik och platsinstallation.

Kontakta mig

 

Claes Fischerström
Advania Finance

+46 73 995 90 57

?i