Advania Finance

Finansiering

Advania Finance hjälper dig att få ut det mesta möjliga av IT-budgeten. Väljer du att leasa din IT-utrustning betalar du en fast avgift per månad eller kvartal och kostnaderna blir enkla att budgetera. Det är även smart att planera för regelbundna utbyten av IT-utrustning. I takt med att utrustningen åldras stiger supportkostnaderna och antalet fel ökar. Dessutom fördröjs möjligheten att ta del av ny teknik som kan göra användarna ännu mer produktiva.

Även om leasing ofta utgör ett sätt att finansiera nya eller utökade behov finns det även en cirkulär komponent i konceptet. Utrustning som använts färdigt men fortfarande fungerar kan återvändas och ge stora besparingar för miljön. Vi integrerar helt enkelt hållbart tänkande i IT-utrustningens livscykel och låter kunderna dra nytta av en både hållbar och ekonomiskt fördelaktig livscykelprocess.

Hållbarhet, en växande angelägenhet för företag och organisationer

Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin. Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning sparar både ni och miljön på.

Våra kunder vill ta sitt ansvar och medverka till att förbättra den globala miljön på ett positivt sätt. Kunderna idag är medvetna och har hög fokus på sin miljöprofil samt att utrustning som byts, uthanteras på bästa tänkbara sätt, både från ett miljö- och säkerhetsperspektiv.

Advania Finance kommer att hantera IT-utrustningen inom ramen för en kvalitativ och säker process från upphämtning till dataradering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder en återtagsprocess som är effektiv, miljövänlig och säker, samtidigt som ekonomiska värden kan återvinnas och möjliggöra för nya investeringar.

 

 

Att sälja din begagnade IT är både smart och enkelt

Det är alldeles för vanligt att laptops, stationära datorer, mobiltelefoner, skrivare och servrar bara packas undan när ny IT-utrustning köps in – trots att de är fullt funktionsdugliga. 

 Den gamla IT-utrustningen blir snabbt en onödig huvudvärk för IT-avdelningen. En huvudvärk som är enkel att bota om du säljer din begagnade IT-utrustning vidare till Advania Finance. Vi återtar en stor volym datorer varje år, varav 95% kan återanvändas och placeras hos en ny användare. 

Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid.

Din begagnade IT-utrustning får nytt liv genom rekonditionering och dataradering

Advania Finance hanterar IT-utrustningen inom ramen för en kvalitativ och säker process från upphämtning till dataradering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder en återtagsprocess som är effektiv, miljövänlig och säker samtidigt som ekonomiska värden kan återvinnas och möjliggöra nya investeringar.

Vår gemensamma målsättning är att så långt det är möjligt återanvända istället för att återvinna begagnad IT-utrustning. Under 2017 lyckades vi återanvända 95% av de begagnade objekt vi hanterade. Detta lyckas vi uppnå genom vår ISO certifierade process ”Säker IT retur”.

 

 

Effektivisera hanteringen av din nya IT-utrustning med Front End Services

Alla typer av produkter måste förberedas innan de är redo för att tas i bruk av en slutanvändare. På Front End Services tar vi hand om hela processen från att IT-produkten ligger i sin kartong till att den är redo att användas. Att använda sig av Front End Services är kostnadseffektivt – oavsett om det handlar om nyanskaffningar av IT-produkter eller utbyten. Vi brukar räkna på att det tar den interna IT-avdelningen på ett företag minst 2,5 timmar att förkonfigurera en dator. Och är det slutanvändaren som ska göra jobbet tar det ännu längre tid. Översatt i kronor blir det snabbt ett ganska dyrt åtagande.

Det går även att göra ytterligare kostnadsbesparingar genom att addera fler tjänster som lagerhantering, logistik och platsinstallation.

Kontakta mig

 

Claes Fischerström
Advania Finance

+46 73 995 90 57

?i