Advania | Nätverk & Säkerhet

Nätverket är grunden till en stabil och säker driftmiljö

Nätverkets betydelse är viktigare än någonsin och från att ha setts som enbart en basfunktion. Nätverket är kritiskt för alla verksamheter och organisationer och kraven på dess tillgänglighet ökat både gällande prestanda, säkerhet och kapacitet.

Vilka enheter får koppla upp sig på ert nätverk och vilka rättigheter ska de olika användarna ha? Vanligtvis innebär de här frågorna tidskrävande administration för IT-avdelningen. Tiden ni sparar på administrationen kan läggas på att analysera och optimera nätverket och därmed blir både era kunder och användare nöjda.

Visste du att? 

Det här handlar inte om att köpa ett helt nytt nätverk med nya accesspunkter eller routrar. Vi hjälper er med mjukvara som fungerar på den utrustning som ni redan har men på ett bättre och effektivare sätt. På så vis säkerställs att ni har kontroll och visibilitet på alla klienter som ansluter sig till er befintliga infrastruktur.

Smidigt 

Central admin och enkel inlogg

Det gäller att hushålla med resurserna – administration av enheter eller krånglig inloggning tar onödig tid och resurser från IT-avdelningen på bland annat skolor. Med rätt teknik och process ser vi till att förenkla och effektivisera administrationen av behörigheter utan att göra avkall på säkerheten. 

Användarna kan själva välja hur de vill identifiera sig, en lärarvikarie kan till exempel logga in med sitt Facebook-inlogg för att få tillgång till de resurser som behövs för att utföra jobbet. Detta gör att ni får mer tid över för att optimera och förbättra nätverket i stället för att hantera hårdvara eller sköta inloggningsuppgifter.

Säkert 

Nät med koll på behörigheter

I dag använder vi mer än en enhet per person – mobil, platta och laptop är nästan standard. Men hur många enheter ska nätverket acceptera från varje användare för att kunna fungera på ett optimalt sätt? Tekniken vi arbetar med sätter centralt administrerade certifikat på alla enheter och knyter dem till en specifik användare. 

Ni kan därmed enkelt avgöra hur många enheter var och en kan koppla upp sig med och vilka behörigheter som exempelvis vårdpersonal och deras respektive enheter ska ha.

Dynamiskt 

Prioritera nätverkets resurser 

Trafiken i ett nätverk förändras ofta över tid. Användarna på en skola eller i omsorgen rör sig på olika sätt och dataanvändningen ökar. Det gör att nätverk måste optimeras och accesspunkter ibland behöver flyttas. Med vår nätverkslösning får ni realtidsdata över hur mycket internetkapacitet ni behöver för att nätverket inte ska tappa i prestanda.

Vi vet hur man bygger nätverk som på ett smart och effektivt sätt ger er realtidsdata för att vara proaktiva på riktigt och hålla personal eller elever nöjda i långa loppet.

Konsulttjänster

Specialistkompentens i högsta klass

Våra konsulttjänster omfattar allt från förstudie till underhåll och proaktivitet. Konsulternas breda kunskap tillsammans med Advanias erfarenhet möjliggör att vi kan leverera tjänster för hela ert datacenter. Vi adderar mervärde för våra kunder, så att lösningarna fyller deras fulla behov.

Vi är kända för vårt engagemang och vårt fokus på att leverera kvalité med målbilden att alltid ha nöjda kunder – allt baserat på kundens affärsstrategier och IT-vardag.

"Advania är en flexibel partner och alltid engagerade i sina uppdrag."

– Helena Söderström Csordás, Förvaltningsledare IT Infrastructure & Hosting, WSP

Förstudie

Vi utreder vilka behov som finns och gör en analys av nuläge och samlar in information om verksamhetens krav. 

Strategi och Design

Baserat på förstudien tar vi fram en lösning för verksamhetens krav och önskemål. Allt för att förenkla kundens vardag att övervaka, hantera och kontrollera sina IT-miljöer. 

Implementation

Genom gedigen erfarenhet och beprövande metoder får vi effektivitet och därigenom lägre risker vid installationer och driftsättningar.

Underhåll och Proaktivitet

Vi arbetar proaktivt med underhåll och förändringar av IT-miljön vilket säkerställer stabilitet och hög tillgänglighet.

Pålitligt

Site Survey nätverk - Wifi 

- Mätning, analys, felsökning och design av befintliga och nya trådlösa nätverk 

I dag använder vi oss mer och mer av trådlösa enheter - smartphones, surfplattor och laptops vilket gör oss beroende av ett pålitligt och snabbt trådlöst nätverk där vi arbetar och rör oss. 

Kundcase

Rätt nät för att digitalisera kommuner

"Undervisningen kräver ständig uppkoppling och nu kan vi styra det på ett effektivt och tryggt sätt".

– Jan Pettersson, IT-chef Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Partnership beyond technology

Goda Relationer och nära samarbeten
Vi tror på partnerskap och ett nära samarbete med våra leverantörer. Därför har vi under åren samlat på oss gedigen kunskap och har många specialister inom nätverk, server och lagring. Det ger oss bättre insyn i vad som är på gång och har möjlighet att påverka våra kunders IT-strategi åt rätt håll redan i ett tidigt skede.

Ett axplock av våra partners inom Nätverk:

Advania är specialister inom Aruba

"Vi brukar lite ödmjukt säga att vi är trenden, men det hade inte varit möjligt utan samarbete. Tillsammans är vi trenden. Att gå hand i hand med Advania innebär att vi alltid kan hitta den lösning som fungerar bäst för varje slutkund. För att bli en Platinum Partner krävs enorm kunskap, men Advania är speciella på fler sätt än så. De vågar sticka ut och vara lite annorlunda; Advania går inte i andras fotspår och det gillar vi."
– Marcus Bäckrud, Country Manager för Aruba i Sverige.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

 
Fredrik Lindman

Business Area Manager

+4673 625 75 02

 
Roger Dorf

Sales Manager Public

+4676 859 39 09

 

 
Ulrica Broo

Consultant Manager

+4670 524 08 18

 
?i