Site Survey

Advania Site Survey nätverk - Wi-fi 

- Mätning, analys, felsökning och design av befintliga och nya trådlösa nätverk 

I dag använder vi oss mer och mer av trådlösa enheter - smartphones, surfplattor och laptops vilket gör oss beroende av ett pålitligt och snabbt trådlöst nätverk där vi arbetar och rör oss. 

Skolor, sjukhus och företag investerar därför i nätverksprodukter av hög kvalitet, såsom accesspunkter, switchar och fiberanslutningar. Men trots att företag har en påkostad nätverksmiljö är ett av de vanligaste problemen på en arbetsplats att det trådlösa nätverket är långsamt och opålitligt.

Ibland kan det bero på att nätverkslösningen är omodern och behöver uppdateras men ofta är lösningen helt ny men inte optimalt planerad, uppbyggd eller konfigurerad.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att få ett optimalt Wi-Fi och för oss på Advania är det lika självklart att det trådlösa nätverket är välplanerat och korrekt uppbyggt, som det är att använda kvalitetsprodukter. 

 

Advanias Wi-Fi Site Survey 

Vi utreder, planerar och utför

Advanias Site Survey för nya trådlösa nät innehåller förstudie av lokal och insamling av information. Denna information använder vi för planering, analysering och design av det nya trådlösa nätverk. Detta arbete utförs i våra marknadsledande mät- och designverktyg.

  I en Advania Site Survey för befintliga trådlösa nät utför vi en mätning där syftet är att utreda om det finns störande signaler i byggnaden, domänöverlappningar (interference) samt hur användarmobiliteten fungerar (roaming). Vi mäter även hur byggnadsstrukturen påverkar Wi-Fi signalerna, vilken typ av väggar som finns, om det finns komplicerad planlösning samt hur täckningsytorna ser ut.

  Informationen som samlas in genererar en rapport som kan användas för planering av åtgärder som behöver utföras i miljön. Detta kan till exempel vara korrigering av accesspunkternas position eller förstärkning av nya accesspunkter där vi eliminerar täckningshål.

 Självklart använder vi de bästa mät- och designverktygen.
 

Vår expertis:

  • Design av nya Wi-Fi nät
  • Signalinmätning -besiktning
  • Täckningsplanering
  • Radio/frekvensplanering 
  • Spektrumanalys
  • Mobilitetsanalys (roaming) av Wi-Fi nät
  • Konfigurering av Wi-Fi nät
  • Installation/implementation av Wi-Fi nät
  • Optimering av Wi-Fi nät
  • Validering av driftsatt Wi-Fi nät
 Site Survey för befintliga nätverk  Kostnad 
 Kontorsmiljö, Skolmiljöer, Lagermiljö etc  8000 kr/16 000 kr
 Site Survey för nya nätverk                                        Kostnad 
 Design av nya trådlösa miljöer   Kontakta oss för pris.

Undrar du över något?


Ulrica Broo
Consultant Manager

+46705240818

Vill du ta del av detta erbjudande? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

?i