Ett enkelt arbetsliv | Transformation & Automation

Effektivare arbetsdagar

Genom att metodiskt konsolidera, modernisera och automatisera interna och externa arbetsflöden, uppnår våra kunder en ökad effektivitet och förbättrad användarupplevelse på en och samma gång. På så sätt kan ni undvika flaskhalsar och bristande kvalité som kan uppstå till följd av repetitiva manuella rutiner.

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningarna till fortsatt framgång genom att underlätta för företag att arbeta snabbare, bättre och smartare. Vi skapar mervärde genom kompletta och innovativa lösningar baserade på marknadsledande produkter i kombination med kunniga och engagerade medarbetare.

Vi hjälper till med:

Digitala arbetsflöden

ServiceNow transformerar gamla manuella sätt att arbeta till moderna digitala arbetsflöden så att anställda och kunder snabbt, enkelt och i rätt tid får vad de behöver. 
 

Verktyg för team

Med Atlassian får ni verktyg för team som frigör deras fulla potential. Atlassians verktyg passar både små och stora organisationer - från start-ups till globala företag. 
 

Identitet och åtkomst

Ett av de mest viktiga områdena inom IT är hantering av digitala identiteter. Vi fokuserar på moderna och säkra lösningar för att bidra till en snabbare arbetsprocess och skapa en bättre upplevelse för alla involverade.

Digital kunskapshantering

Ta er fabrik till nästa nivå

Med en digital tillverkningsplattform kan ni höja er OEE (Overall Equipment Effectiveness) och samtidigt skapa en säkrare arbetsmiljö i fabriken. Genom att digitalisera arbetsflöden kan ni höja anställdas effektivitet och samtidigt minska risken för misstag då alla moment är fördefinierade. Med hjälp av moderna rapport- och analysverktyg blir rapportering till ledning plötsligt enkelt istället för en jobbig arbetsbörda. Höj era medarbetares upplevelse och låt pappersbaserade arbetsflöden bli historia.

 

Rapport om framtidens arbetssätt

Den nya arbetsplatsen 

Pandemin har omprövat den traditionella arbetsplatsen och påskyndat den digitala transformationen. Hur möjliggör vi ett dynamiskt och flexibelt arbetssätt för morgondagens arbete? För att bättre förstå framtidens arbetsplats vill vi dela med oss av en rapport som undersökt hur pandemin påverkat oss och vad som kommer krävas i framtiden.

Effektivitet

Identifiera de största tidstjuvarna

Manuella arbetsprocesser tar tid – när man räknar ihop dem. Vi hjälper er att identifiera de största tidstjuvarna och förbättra arbetet med hjälp av rätt teknik och processer. 

Om det låter enkelt kan vi berätta att så inte är fallet. Här krävs noggrannhet, metodisk planering och rätt teknik som hjälper just era processer att bli mindre manuella. 

Datadrivet

Ökad chans att ta rätt beslut

Magkänslan är inte alltid rätt. Vi ger er en faktiskt överblick över företagets processer, hur de hänger ihop och var de svaga länkarna finns.

 Genom att vi samlar och tillgängliggör informationen på ett och samma ställe så kan ni fatta välgrundade beslut i realtid utan att gissa er fram. Datadrivet beslutsfattande ökar helt enkelt chansen att fatta rätt beslut trots att det är bråttom.  

 

Tryggt samarbete

Hur jobbar vi tillsammans?

Vad passar er?

Välj de sourcinglösningar som passar dig och ditt företag – från leverantörernas moln till vårt datacenter eller er egen serverhall. 

Var lagras er data?

Välj var data lagras – enbart i Sverige, inom EU:s gränser eller globalt i molnet.  

Proaktivitet

Underhåll system och processer som du använder proaktivt – vi kan förvalta, anpassa och utveckla era system. 

Nöjdaste kunderna

Inför marknadens bästa tekniska lösningar på ett sätt som passar er verksamhet. 

Våra kunder är vår passion

Ett nära samarbete med Göteborgs Stad Intraservice

"Vi har verkligen uppskattat att köpa via en partner som inte bara kan systemet utan också har service management som grund. Dessutom är det viktigt att vi känner att både Advania och ServiceNow står på samma sida", säger Matilda Lindström, verksamhetschef.

 

Nyheter & Blogg

Din nästa utmaning

Vill du jobba med det du brinner för? Hos oss är det tydligt att värdet inom it-branschen skapas av människor för människor. Våra kollegors kompetens är den absolut viktigaste tillgången och vi är angelägna om att bibehålla, utveckla och attrahera våra talanger.

Advanias mission är att skapa ett mervärde för våra kunder genom professionalism, kompetens och partnerskap. Våra medarbetare är vårt absolut viktigaste kapital och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med individer som delar vår värdegrund - att alltid sätta kundens behov främst. 

Kontakta mig


Krister Olsson
Business Area Manager

+46 76 140 04 31

?i