Cirkulära erbjudanden

IT-branschen bidrar idag till ett enormt resursslöseri som vi, av många miljöskäl, inte har råd med. I dag används stora mängder energi, vatten och andra naturresurser vid tillverkningen av IT-produkter, som efter bara några år blir elektronikskrot. Miljö- och klimatpåverkan, vattenbrist och risk för att många av de metaller som används blir bristvaror, är bara några exempel på de utmaningar vi står inför. 

vindkraft
Miljö- och hållbarhetscertifiering av produkter

Hitta produkter som är bättre för miljön

Många nya tekniska lösningar och nya samarbeten krävs mellan alla led i leverantörskedjan; från forskning och utveckling till tillverkning och användning - även i återförsäljarledet. I förlängningen kommer nya affärsmodeller växa fram där IT-hårdvaran får en betydligt längre livslängd, både genom service och support samt genom insamling och återanvändning.

Redan nu finns dock lågt hängande frukter för den IT-köpare som vill börja ställa krav på just cirkulär ekonomi. Att välja produkter märkta med TCO Certified eller EPEAT Guld är en bra start. Det innebär bland annat att produkten från början är designad för en lång livslängd, genom utvalda material och konstruktion, låg energianvändning och säkerställd tillgång till reservdelar. 

Ett enkelt sätt att minska på den totala miljöpåverkan är att också använda produkten längre.

Advanias rekommendation:

Välj produkter som är hållbarhetsmärkta! Tänk även på att använda din hårdvara länge, och använd en återtagstjänst så produkterna kan få nytt liv.
Banner Västerås 1920x600
Miljö- och hållbarhetscertifierade produkter

Läs mer om de olika certifieringarna

Låt oss prata hållbarhet

Kontakta mig

Chief Sustainability Officer

Helena Nordin