Agile sourcing

Flexibla avtal

  • Avtalen har i de flesta fall en ömsesidig uppsägningstid på sex månader och kontraktstiderna är oftast på 3+1 eller 3+3 år.
  • Leveransavtalet är förändringsbart under tiden. Den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att din verksamhet också förändras gör att allt inte kan avtalas in i minsta detalj.
  • Det ska vara lika enkelt att lämna oss som att komma till oss - vi låser inte in våra kunder och undviker exempelvis egenutvecklade programvaror som tekniskt håller kvar kunder. Vårt fokus ligger i väletablerade teknologier från framstående leverantörer.
  • Vi har genereriska IT-tjänster som bas i vår outsourcingleverans. Ovanpå det är vårt tjänstepaket anpassat efter era behov.

Tryggt partnerskap

  • Vi har över 50 stora migreringsprojekt bakom oss och när migreringen är i hamn har du en dedikerad leveransvarig person hos oss.
  • Vi samarbetar i tre forum: Operativt, taktiskt och strategiskt. Det garanterar att inga frågor hamnar mellan stolarna samtidigt som det finns forum för att tillsammans utveckla it-stödet. 
  • Vi agerar proaktivt på problem som dyker upp längs vägen samtidigt som det är enkelt för er – ett nummer och en person att kontakta.

 

 

Sourcing med svensk kvalitet

  • Er data befinner sig inom Sveriges gränser.
  • Vi outsourcar inte till tredje part – ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk.
  • Vi har lokal närvaro i Sverige och vår servicedesk är stationerad i Sverige.

Våra kunder är vår passion

Kontakta mig

Fredrik Örnhall

Sales Manager - Managed Services

+46 76 140 00 86

?i