Agile sourcing

Våra sourcingtjänster är flexibla och du betalar endast för de tjänster som används, med avtal som är öppna för ständiga förändringar och som utvecklas tillsammans med er verksamhet. Vi har över 50 migreringsprojekt bakom oss och låser inte in dig i fyrkantiga avtal. Vi tror på något så enkelt som långsiktiga relationer och har vi har sourcingkunder som vi jobbat med i över 20 år. 

Flexibla avtal

 • Avtalen har i de flesta fall en ömsesidig uppsägningstid på sex månader och kontraktstiderna är oftast på 3+1 eller 3+3 år.
 • Leveransavtalet är förändringsbart under tiden. Den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att din verksamhet också förändras gör att allt inte kan avtalas in i minsta detalj.
 • Det ska vara lika enkelt att lämna oss som att komma till oss - vi låser inte in våra kunder och undviker exempelvis egenutvecklade programvaror som tekniskt håller kvar kunder. Vårt fokus ligger i väletablerade teknologier från framstående leverantörer.
 • Vi har genereriska IT-tjänster som bas i vår outsourcingleverans. Ovanpå det är vårt tjänstepaket anpassat efter era behov.
   

Tryggt partnerskap

 • Vi har över 50 stora migreringsprojekt bakom oss och när migreringen är i hamn har du en dedikerad leveransvarig person hos oss.
 • Vi samarbetar i tre forum: Operativt, taktiskt och strategiskt. Det garanterar att inga frågor hamnar mellan stolarna samtidigt som det finns forum för att tillsammans utveckla it-stödet. 
 • Vi agerar proaktivt på problem som dyker upp längs vägen samtidigt som det är enkelt för er – ett nummer och en person att kontakta.

Sourcing med svensk kvalitet

 • Er data befinner sig inom Sveriges gränser.
 • Vi outsourcar inte till tredje part – ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk.
 •  Vi har lokal närvaro i Sverige och vår servicedesk är stationerad i Sverige.

Våra kunder är vår passion

Kontakta mig

Fredrik Örnhall

Sales Manager - Managed Services

+46 76 140 00 86

?i