Agile sourcing

Flexibla avtal

Avtal öppna för förändring

  • Våra avtal fungerar mer som ramverk än kontrakt - ni arbetar med oss så länge ni är nöjda
  • Leveransavtalet är förändringsbart under tiden. Den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att din verksamhet också förändras gör att allt inte kan avtalas in i minsta detalj.
  • Det ska vara lika enkelt att lämna oss som att komma till oss - vi låser inte in våra kunder och undviker exempelvis egenutvecklade programvaror som tekniskt håller kvar kunder. Vårt fokus ligger i väletablerade teknologier från framstående leverantörer.
  • Vi har genereriska IT-tjänster som bas i vår outsourcingleverans. Ovanpå det är vårt tjänstepaket anpassat efter era behov.

Tryggt partnerskap

Ett nummer, en person

  • Vi har över 50 stora migreringsprojekt bakom oss och när migreringen är i hamn har du en dedikerad leveransvarig person hos oss.
  • Som din sourcingpartner arbetar vi i tre nivåer samtidigt i vårt samverkansforum - operativt, taktiskt och strategiskt. På så sätt minimerar vi risken och tar ansvar för frågor som vanligtvis kan hamna mellan stolarna. 
  • Vi agerar proaktivt på problem som dyker upp längs vägen samtidigt som det är enkelt för er – ett nummer och en person att kontakta.

 

 

Svenskt

All data inom Sveriges gränser

  • Er data befinner sig inom Sveriges gränser.
  • Vi outsourcar inte till tredje part – ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk.
  • Vi har lokal närvaro i Sverige och vår servicedesk är stationerad i Sverige.
Våra kunder är vår passion

Så bäddar Coor för digitalisering och innovation

"Vi ser oss inte i första hand som kund och leverantör, utan har lyckats få till ett verkligt partnerskap. Vi sitter på samma sida av bordet, vill samma saker och jobbar tillsammans mot samma mål. Genom samarbetet med Advania har vi gått från att vara IT-konsumenter till att bli beslutsfattare med tydligt definierade roller och ansvar." - Ylva Berg, Head of Digital Coor

Läckande dokument

Så tar ni kontroll över dokument och information

Vilken information finns var, och vem äger den? Företag och organisationer har allt sämre kontroll över hur och var viktig eller känslig information finns.

Våra lösningar identifierar automatiskt den mest kritiska och känsliga informationen i olika system och platser och gör den tillgänglig för rätt personer. På så sätt kan ditt företag vara compliant med de regler som gäller för er verksamhet.

Kontakta mig

 

Fredrik Örnhall
Sales Manager - Managed Services

+46 76 140 00 86

?i