Agile sourcing

Det ska vara enkelt att växa

Våra sourcingtjänster är flexibla och du betalar endast för de tjänster som används, med avtal som är öppna för ständiga förändringar och som utvecklas tillsammans med er verksamhet. Vi har över 50 migreringsprojekt bakom oss och låser inte in dig i fyrkantiga avtal. Vi tror på något så enkelt som långsiktiga relationer och vi har sourcingkunder som vi jobbat med i över 20 år. 

Cloud28+

En garanti på de bästa molntjänsterna

Sedan starten 2015 har Advania suttit i nämnden som rådgivare för det europeiska nätverket Cloud28+. Denna community består av fler än 600 företag som tillsammans fokuserar på att hjälpa kunder att få mer och bättre information om molnlösningar som kan hjälpa deras organisationer. 

Kontaktnätet och it-plattformen handlar i grund och botten om att öka samarbetet för att dela med sig av information, skapa nya partnerskap och öka affärsresultat - något som vi använder för att göra våra kunder nöjda och driva din verksamhet framåt. 

Vår sourcingverksamhet bygger på den här mentaliteten att kunskap bör delas vidare och kunna ge kunder en så stor valfrihet som möjligt vad gäller alla aspekter av vårt erbjudande. Både vad gäller lösningar och i avtal. 

 

Flexibla avtal

Avtal öppna för förändring

  • Våra avtal fungerar mer som ramverk än kontrakt - ni arbetar med oss så länge ni är nöjda
  • Leveransavtalet är förändringsbart under tiden. Den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att din verksamhet också förändras gör att allt inte kan avtalas in i minsta detalj.
  • Det ska vara lika enkelt att lämna oss som att komma till oss - vi låser inte in våra kunder och undviker exempelvis egenutvecklade programvaror som tekniskt håller kvar kunder. Vårt fokus ligger i väletablerade teknologier från framstående leverantörer.
  • Vi har genereriska IT-tjänster som bas i vår outsourcingleverans. Ovanpå det är vårt tjänstepaket anpassat efter era behov.

Tryggt partnerskap

Ett nummer, en person

  • Vi har över 50 stora migreringsprojekt bakom oss och när migreringen är i hamn har du en dedikerad leveransvarig person hos oss.
  • Som din sourcingpartner arbetar vi i tre nivåer samtidigt i vårt samverkansforum - operativt, taktiskt och strategiskt. På så sätt minimerar vi risken och tar ansvar för frågor som vanligtvis kan hamna mellan stolarna. 
  • Vi agerar proaktivt på problem som dyker upp längs vägen samtidigt som det är enkelt för er – ett nummer och en person att kontakta.

Svenskt

All data inom Sveriges gränser

  • Er data befinner sig inom Sveriges gränser.
  • Vi outsourcar inte till tredje part – ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk.
  • Vi har lokal närvaro i Sverige och vår servicedesk är stationerad i Sverige.

Kontakta mig

 

Fredrik Örnhall
Sales Manager - Managed Services

+46 76 140 00 86

?i