Agile sourcing

Flexibla avtal

Avtal öppna för förändring

  • Avtalen har i de flesta fall en ömsesidig uppsägningstid på sex månader och kontraktstiderna är oftast på 3+1 eller 3+3 år.
  • Leveransavtalet är förändringsbart under tiden. Den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att din verksamhet också förändras gör att allt inte kan avtalas in i minsta detalj.
  • Det ska vara lika enkelt att lämna oss som att komma till oss - vi låser inte in våra kunder och undviker exempelvis egenutvecklade programvaror som tekniskt håller kvar kunder. Vårt fokus ligger i väletablerade teknologier från framstående leverantörer.
  • Vi har genereriska IT-tjänster som bas i vår outsourcingleverans. Ovanpå det är vårt tjänstepaket anpassat efter era behov.

Tryggt partnerskap

Ett nummer, en person

  • Vi har över 50 stora migreringsprojekt bakom oss och när migreringen är i hamn har du en dedikerad leveransvarig person hos oss.
  • Vi samarbetar i tre forum: Operativt, taktiskt och strategiskt. Det garanterar att inga frågor hamnar mellan stolarna samtidigt som det finns forum för att tillsammans utveckla IT-stödet. 
  • Vi agerar proaktivt på problem som dyker upp längs vägen samtidigt som det är enkelt för er – ett nummer och en person att kontakta.

 

 

Svenskt

All data inom Sveriges gränser

  • Er data befinner sig inom Sveriges gränser.
  • Vi outsourcar inte till tredje part – ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk.
  • Vi har lokal närvaro i Sverige och vår servicedesk är stationerad i Sverige.
Våra kunder är vår passion

Så bäddar Coor för digitalisering och innovation

"Vi ser oss inte i första hand som kund och leverantör, utan har lyckats få till ett verkligt partnerskap. Vi sitter på samma sida av bordet, vill samma saker och jobbar tillsammans mot samma mål. Genom samarbetet med Advania har vi gått från att vara IT-konsumenter till att bli beslutsfattare med tydligt definierade roller och ansvar." - Ylva Berg, Head of Digital Coor

Kontakta mig

 

Fredrik Örnhall
Sales Manager - Managed Services

+46 76 140 00 86

?i