Customer Experience | Communication Centers | Advania

En upplevelse du känner igen 

Dagens kunder vill kunna välja hur de kommunicerar och interagerar med sina leverantörer. Det ska dessutom gå snabbt och enkelt vare sig de ringer, chattar eller skickar ett meddelande via sociala medier. 

Med en enda plattform blir det enkelt för dig att effektivisera hur ni hanterar ärenden - öka antalet ärenden i timmen och själv bestämma en servicenivå som ni styr över. 

Allt-i-ett

Idag är det kunden som bestämmer var de vill ta kontakt med dig. Flera kanaler gör det svårare att hålla reda på alla ärende som kommer in. Genom att integrera alla kanaler och göra innehåll tillgängligt kan du öka dina medarbetares stöd för en mer effektiv process. 

Med en allt-i-ett-lösning finns all funktionalitet redan tillgänglig och det är enklare att införa nya funktioner. 

Vad du får

  • Inbound Contact Center - Omnichannellösningar
  • Outbound Contact Center - för effektiva kundkontakter
  • Work Force Optimization
  • Co-browsing / screen sharing / video
  • Knowledge Management
  • Process Automation
 

Vad säger våra kunder?

”Med färre system som ger mer information får handläggarna bättre underlag och hjälp att prioritera. På så sätt kan vi öka servicenivån.”

”Att hantera kunder från flera kanaler i ett enda system tillsammans med möjligheten att integrera detta med vårt CRM-system och webb har effektiviserat vår verksamhet.”

 

GenesysCloud®

Advanias kundtjänstlösning i molnet som driftas i Amazon Web Services till hög driftsäkerhet och du endast betalar för det du använder. 

Passar utmärkt för den mindre kundserviceavdelningen från 10 agenter och upp.
 

PureConnect®

En mycket kompetent kundtjänstlösning där varje leverans är kundunik. En lösning med hög tillgänglighet och minimerar kundpåverkan. 

Passar utmärkt för verksamheter mellan 50 till 750 användare.
 

Ta en rundtur i Genesys Cloud här:

Partnership beyond technology

 

Vill du veta mer?


Pär Lindström
Sales Specialist

+46 76 140 0041

?i