Advania | Security

Skydda er organisation på rätt sätt!

Advania är en rådgivande partner inom IT och informationssäkerhet där enkelheten står i fokus. Vi levererar Security as a Service, resurser och spetskompetens samt säkerställer produktförsörjning när det behövs.

Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Fokus ligger på långsiktiga relationer och att leverera marknadens bästa service. 

Medvetenhet

Visste du att...

  • Det är användaren som är det största hotet.
  • 30 % av dataförlusten sker genom din egna organisation.
  • Genom att utbilda din organisation kan du reducera problemen med över 40 %.
  • 80 % av alla intrångsattacker involverar en dålig hantering av lösenord.
  • Molnet är en leveransform som vilken annan. Är du medveten om hur du validerar riskerna innan, under och efter en incident?

Den absolut viktigaste och mest avgörande ståndpunkten när det kommer till att skydda verksamheten från cyberhot är medvetenhet. Vi ger era medarbetare den kunskap och de verktyg som krävs för att stå emot potentiella intrång och attacker.

Webbinarium om konsten att förebygga intrång

Ta del av en intressant diskussion med säkerhetsexperter från Advania, McAfee och ThreatQuotient om proaktivt säkerhetsarbete. Få insikter om den nuvarande hotbilden och hur ni kan arbeta för att förebygga intrång i er IT-miljö.

IT-Säkerhet

Vi hjälper er att skydda er verksamhet

Cyberkriminaliteten och hoten gentemot företag och organisationer har ökat markant de senaste åren, varpå intrång har blivit allt mer komplexa och svåra att upptäckta. Vi hjälper er att proaktivt skydda er verksamhet genom att erbjuda tjänster och utbildningar i syfte att höja både säkerheten och medvetenheten i er organisation. 

Genom att identifiera sårbarheter och automatisera initiala åtgärder kan ni effektivisera hanteringen av hot och reducera eventuell skada.

Informationssäkerhet

Effektivisera er hantering av personuppgifter

Så mycket som 80% av ett företags totala datamängd utgörs av så kallad ostrukturerad data vilket är den information som ligger utanför systemen. Vanligtvis finns denna information sparad i dokument, e-post och på molntjänster. 

En stor utmaning för organisationer är att kontrollera att personuppgifter och annan känslig information hanteras enligt GDPR och andra regelverk. Vi hjälper er effektivisera hanteringen av detta samt att få kontroll på var känslig information finns och vart den ska få lagras.

 

All data inom Sveriges gränser

Advania garanterar att er data befinner sig inom Sveriges gränser. Vi outsourcar inte till tredje part och ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk. Vår servicedesk är stationerad i Sverige och vi har lokal närvaro över hela landet.

 

Security as a Service

Det finns idag över 2 500 säkerhetsleverantörer och det råder därför ingen brist på tekniktjänster som kan lösa ett specifikt problem. Säkerhet som tjänst bygger på att kombinera olika teknologier som kan integreras med varandra för att skapa en samlad bild över nuläget. På så sätt kan ni ta medvetna beslut om åtgärder och där affärsmodellen tar hänsyn till kundorganisationens förändringar över tid.

Vi letar nya stjärnor inom security

Vill du jobba med det du brinner för? Hos oss är det tydligt att värdet inom IT-branschen skapas av människor för människor. Våra kollegors kompetens är den absolut viktigaste tillgången och vi är angelägna om att bibehålla, utveckla och attrahera våra talanger.

Advanias uppdrag är att hjälpa våra kunder att arbeta smart och med genomtänkta IT-lösningar som förenklar deras vardag. Det är vi bäst på. Vi skapar mervärde för våra kunder genom professionalism, kompetens och partnerskap. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med individer som delar vår värdegrund – att alltid sätta kundens behov främst. 

Kontakta mig


Fredrik Möller
Business Area Manager

+46 70 939 96 10

?i