Security

Skydda er organisation på rätt sätt!

Advania är en rådgivande partner inom IT och informationssäkerhet där enkelheten står i fokus. Vi levererar Security as a Service, resurser och spetskompetens samt säkerställer produktförsörjning när det behövs.

Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Fokus ligger på långsiktiga relationer och att leverera marknadens bästa service. 

Säkerhet

Visste du att...

  • Det är användaren som är det största hotet?
  • 30 % av dataförlusten sker genom din egna organisation?
  • Genom att utbilda din organisation i cybersäkerhet kan du reducera problemen med över 40 %?
  • 80 % av alla intrångsattacker involverar en dålig hantering av lösenord?
  • Molnet är en leveransform som vilken annan? Är du medveten om hur du validerar riskerna innan, under och efter en incident?
 

Svenskt

All data inom Sveriges gränser

Advania garanterar att er data befinner sig inom Sveriges gränser. Vi outsourcar inte till tredje part och ni kan alltid lita på att vi tar fullt ansvar för allt från klient till nätverk, serverdrift och servicedesk. Vår servicedesk är stationerad i Sverige och vi har lokal närvaro över hela landet.  

SECaaS

Security as a Service

Det finns idag över 2 500 säkerhetleverantörer och det är således ingen brist på teknologier som kan lösa ett specifikt problem. 

Säkerhet som tjänst bygger på att kombinera olika teknologier som kan integreras med varandra för att skapa en samlad bild över nuläget och dess aktiviteter. Detta för att snabbare kunna ta medvetna beslut om åtgärder och där affärsmodellen tar hänsyn till kundorganisationens förändringar över tid. Advanias tjänster är fokuserade på användaren som exempelvis "säker användare", "säker kommunikation" och "proaktiv övervakning".

Vi letar nya stjärnor inom security

Vill du jobba med det du brinner för? Hos oss är det tydligt att värdet inom IT-branschen skapas av människor för människor. Våra kollegors kompetens är den absolut viktigaste tillgången och vi är angelägna om att bibehålla, utveckla och attrahera våra talanger.

Advanias uppdrag är att hjälpa våra kunder att arbeta smart och med genomtänkta IT-lösningar som förenklar deras vardag. Det är vi bäst på. Vi skapar mervärde för våra kunder genom professionalism, kompetens och partnerskap. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med individer som delar vår värdegrund – att alltid sätta kundens behov främst. 

Kontakta mig

Fredrik Möller

Business Area Manager

+46 70 939 96 10

?i