Transformation & Automation

Förbättra effekten av arbetet ni utför 

Genom att metodiskt konsolidera, modernisera och automatisera era interna och externa arbetsflöden, uppnår ni en ökad effektivitet och förbättrad användarupplevelse på en och samma gång. Undvik flaskhalsar och bristande kvalité som kan uppstå till följd av enformiga, repetitiva manuella rutiner.

ServiceNow®

Få ut det mesta av din investering genom att driftsätta ServiceNow med standardiserad implementeringsmetodik (SAIF™) och Advanias bästa praxis. Se till att du når dina önskade resultat i tid och på budget.

 

 

Behåll din data inom Sveriges gränser

Många it-beställare behöver ställa höga krav på säkerhet och tillgänglighet på sina leverantörer. Dessa krav innebär exempelvis att drift, leverans och datalagring sker inom Sveriges gränser – även för SaaS-plattformen ServiceNow. 

Med expertis kring ServiceNow i kombination med möjligheten att leverera en fullt säkerställd datahantering i våra svenska datacenter, får du som it-beställare tryggheten att er it hanteras och underhålls av Advania.

Stödjer din verksamhetsstrategi

Det är viktigt att ha kontroll över din instans för att säkerställa att du utvecklas i linje med affärsstrategi, leverera taktiska projekt och upprätthålla den dagliga verksamheten. 

Med stöd av vår Governance-modell för ServiceNow, får du struktur, styrning och kontroll samt möjlighet att tillgodose dina strategiska mål.

 

 

Slå samman dina verksamhetsapplikationer

Reducera din totala applikationsportfölj genom att konfigurera skalbara verksamhetsapplikationer på ServiceNow-plattformen. 

Använd kraftfulla arbetsflöden och automatiseringsfunktioner för att snabbt leverera nya applikationer för att möta verksamhetens önskemål.

Legal

Vår drivkraft är att öka våra kunders effektivitet, reducera risker och ge dig större möjlighet att stärka ditt erbjudande gentemot dina klienter och branschen i övrigt.

Advania har en dokumenterad mångårig erfarenhet av lösningar för advokatbranschen och professional services  och vi har idag ett stort antal svenska advokatbyråer och bolagsjuridiska avdelningar som kunder.

 

Nyheter

Kontakta mig

Ola Lindgren

Sales Specialist Transformation & Automation

+46 8 5467 02 11

?i