Transformation & Automation

Kundnära leverans i en digital värld

Transformation & Automation är den gemensamma nämnaren för att åstadkomma verklig förändring beträffande hur vi planerar, prioriterar, genomför och följer upp de aktiviteter som förväntas genomföras. Förväntningarna på att system och annan teknik ska vara användarvänlig samtidigt som den effektivt löser våra problem blir allt högre ställda, samtidigt som hindren för att byta lösning om förväntningarna inte infrias blir allt färre. 

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningarna till fortsatt framgång genom att underlätta för företag att arbeta snabbare, bättre och smartare. Vi skapar ett mervärde genom kompletta, enkla och innovativa lösningar baserade på marknadsledande produkter i kombination med kunniga och engagerade medarbetare.

 

Service Management

Advania har lång erfarenhet som återförsäljare och konsultleverantör inom Service Management - med lokal förankring i flera orter i Sverige. Vi har stor erfarenhet av att bygga anpassade lösningar för en stor variation av kunder från globala organisationer till offentlig verksamhet. 

Våra konsulter säkerställer kvalitet genom certifieringar inom bland annat ServiceNow, Atlassian, ITIL och Prince2. Advania är en helhetsleverantör och hjälper er under hela livscykeln, från förstudie och rådgivning till implementation och drift.

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Strategisk rådgivning för att underlätta beslutsfattande kring Service Management från ett tekniskt och kommersiellt perspektiv 
 • Framtagande av nulägesanalyser och förstudier för implementation
 • Verksamhetsapplikationer
 • Förvaltningsstöd, integrationer och datamigrering
 • Konsultstöd för implementering och vidareutveckling av standardapplikationer
 • Utbildningar inom ITIL och ServiceNow på svenska

Startklar IT Service Managementlösning

CustomerBox

Med Advanias CustomerBox baserad på ServiceNow® få ni tillgång till vår långa erfarenhet och du slipper utvärdera valet av systemlösning för din supportorganisation.

Lösningen är ett startklart ITSM-verktyg och kommer med färdiga processer för Incident-, Service Request-, Problem-, Change-, Asset och Knowledge Management samt har möjlighet att utökas med fler anpassade processer för ditt företag.

Lösningen ger dig förutsättningarna att ta kontrollen över ostrukturerade arbetsflöden och höja kundnöjdheten.

Visste du att?

 • Tjänsten driftas internt av Advania vilket innebär att ert data befinner sig inom Sveriges gränser. 

 

Atlassian & Jira Software

Det bästa verktygen för mjukvaru-utveckling till agila team

Atlassian är mest känt för projektverktyget Jira, vilket har haft stort genomslag inom Dev-ops såväl som traditionell utveckling. Atlassian Conflunce är ett wikibaserat samarbetsverktyg för att öka kunskapsspridning och dokumentation.

Jira Service Desk är valet för dig som behöver ett kostnadseffektivt val för Servicedesk eller som vill öka samspelet mellan företagets övriga av Atlassians produkter. Advania hjälper din organisation med bred kompetens och KPI:er för att öka er effektivitet.

Advania agerar som konsult med fokus på flera av Atlassians produkter.

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Strategisk rådgivning
 • Arkitektur och driftoptimering
 • Konsultstöd för konfigurering och vidareutveckling
 • Införandeprojekt
 • Licensoptimering
 • Licensförsäljning
 • Health Checks
 • Hosting av Atlassian-produkter
Våra kunder är vår passion

Ett nära samarbete med Göteborgs Stad Intraservice

"Vi har verkligen uppskattat att köpa via en partner som inte bara kan systemet utan också har service management som grund. Dessutom är det viktigt att vi känner att både Advania och ServiceNow står på samma sida", säger Matilda Lindström, verksamhetschef.

Din nästa utmaning

Vill du jobba med det du brinner för? Hos oss är det tydligt att värdet inom it-branschen skapas av människor för människor. Våra kollegors kompetens är den absolut viktigaste tillgången och vi är angelägna om att bibehålla, utveckla och attrahera våra talanger.

Advanias mission är att skapa ett mervärde för våra kunder genom professionalism, kompetens och partnerskap. Våra medarbetare är vårt absolut viktigaste kapital och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med individer som delar vår värdegrund - att alltid sätta kundens behov främst. 

 

Nyheter & Blogg

Partnership beyond technology

Kontakta mig

 

Ola Lindgren
Sales Specialist

+46 8 5467 02 11

?i