AV1

AV1 är elevens ögon, öron och röst     

Med hjälp av AV1 kan vi ge alla elever en röst de dagar de inte kan närvara fysisk i skolan. Social isolation på grund av långvarig ohälsa är ett problem med ödesdigra konsekvenser på skolgång och det sociala. 

Ny kommunikations- och informationsteknologi (ICT) beskrivs som den mest lovande lösningen till problemet. Forskning & rapporter om AV1 visar att användare av AV1 når fördelar. 

Den nya generationen

AV1 utvecklades i nära samarbete med barn som lider av långvarig sjukdom. Den nya generationen av AV1 har nya funktioner och uttryck, som att uttrycka känslor via ögonen. 

  • Uttrycksfulla ögon och rörelsemoment: Barn kan lättare uttrycka sig genom flera olika känslor som är relevanta för skolmiljöer, vilket ger dem känslan över att de faktiskt är där. 
  • Enkelt grepp: AV1 är enkel att bära med sig runt i skolan med hjälp av ett inbyggt handtag på baksidan. 
  • Simpla indikatorer: Elever och lärare kan enkelt se om AV1 har lågt med batteri, om den är uppkopplad till internet och WiFi-kvalitet. 

Efter endast en veckas användning av AV1 hade min son närvarat på fler lektioner än det han hade gjort under hela året.

Mamma till Emil, 15 år

 

AV1 hjälper barn med cancer i skolan

Vill du veta mer om AV1?

 

Jenny Palm
Koordinator
Mejla | Ring 

 

Källhänvisning

Børsting, Jorun & Culén, Alma Leora (2016).

A Robot Avatar: Easier Access to Education and Reduction in Isolation?, In Mário Macedo (ed.), Proceedings of the International Conference on E-Health 2016. IADIS Press. ISBN 978-989-8533-53-1. Artikkel. s 34 - 44.

 

Henriks, K. (2017).

Slutrapport: Kommunikationsrobot AV1 Statsledningskontoret (Dnr 909-1401/2017).

 

Breivik, M. F. (2017).

A study about including students with ME and school refusal in ordinary education. (Master's thesis). Retrieved from https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57442/Masteroppgave-Mari-Breivik.pdf?sequence=1

?i