Våra appar

Förskolan och skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga förskolelärare/lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi har utvecklat två stycken appar som underlättar och förbättrar arbetet mellan hemmet och förskolan samt hemmet och fritids. 

Förbättra vardagen med Förskoleappen

Förskoleappen gör föräldrar delaktiga i barnens vardag – och pedagogernas arbete enklare och effektivare.

Testa Förskoleappen!

 

 

Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen

Fritidsappen gör att föräldrar får koll på vad som händer på fritidshemmet och att pedagoger och chefer får en effektivare vardag.

Testa Fritidsappen

Motverka mobbing med hjälp av Speak UP

Speak UP är en metod och ett verktyg som är skräddarsytt för att passa den digitala verklighet som våra lärare och skolungdomar rör sig i dagligen.

 

Kontakta Skolpartner

?i