Våra appar

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi har utvecklat två stycken appar som underlättar arbetet mellan hemmet och förskolan samt hemmet och fritids. 

Enklare vardag med Förskoleappen

Förskoleappen gör föräldrar delaktiga i barnens vardag – och pedagogernas arbete enklare och effektivare.

Enkelt att ha koll på fritids

Fritidsappen gör att föräldrar får koll på vad som händer på fritidshemmet och att pedagoger och chefer får en effektivare vardag.

Kontakta Skolpartner

?i