Speak UP

Tillsammans mot mobbing

Advania Skolpartner har valt att exklusivt samarbeta med GoSpeak UP International AB, som har utvecklat branschens mest innovativa verktyg för att motverka mobbing. En metod och ett verktyg som är skräddarsytt för att passa den digitala verklighet som våra lärare och skolungdomar rör sig i dagligen.

Speak UP är appen som bidrar till en ökad trygghet både i skolan och på nätet.

Om Speak UP

Hur förenklar vi möjligheten för barn och unga att få sin röst hörd? Hur får vi fler att engagera sig och våga säga vad som egentligen händer?

SPEAK UP är verktyget som bidrar till en ökad trygghet både i skolan och på internet! För att göra det så tillgängligt som möjligt har GoSpeak UP International AB byggt upp appen SPEAK UP, som är helt gratis för eleven att ladda ner.

Appen gör det möjligt för eleverna att rapportera in händelser som de sett på skolan eller på nätet. Systemet är uppbyggt i olika kategorier där du både kan beskriva om det är en negativ eller positiv händelse, vart det skedde och vilka som var inblandade.

Eleverna kan dessutom ta en bild på händelsen eller bifoga en skärmdump på det man vill rapportera. På så sätt blir det lättare för personalen att kartlägga vilka problem som finns.

Resultatet av appen blir att eleverna enklare kan informera om vad, vart och när händelser sker och personalen kan lättare utreda problemet samt ta till åtgärder. 

 

Snabb statistik

Appen ger också personalen möjlighet att snabbt och enkelt ta fram statistik över vad det är för typ av ärenden som kommer in samt när och var det händer. Inkomna ärenden är enkla att hantera och det går även att ha direktkontakt med personen som skickat in ärendet - även om personen valt att vara anonym. Anonyma funktionen underlättar för de elever som har något att rapportera men inte vill vara inblandad i händelsen eller känner sig obekväm i att ta informationen vidare till ansvarig.

Känner man sig inte tillräckligt trygg att rapportera under skoltid ger vi möjligheten att rapportera i lugn och ro på hemmaplan, eftersom att appen finns på elevens telefon. Vi tror att enkelheten och tillgängligheten ska få eleverna att våga öppna sig! 

Är du intresserad av att använda 
Speak UP på din skola?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Hur appen fungerar 

  1. En elev—låt oss kalla henne Jessica—öppnar appen i sin telefon eller surfplatta och rapporterar vad hon vill berätta.

  2. Jessica kan bifoga en bild av incidenten (eller ta en skärmdump av ett inlägg från sociala medier.) Denna del är frivillig.

  3. Jessica väljer om hon vill rapportera händelsen anonymt eller om hon vill utge sitt namn.

  4. Jessica skickar in sin rapport som sedan tas emot av en administratör på skolan.

  5. Administratören loggar in i systemet och utreder samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån informationen.

Har du frågor om vårt samarbete med Speak UP?

?i