Säkerhetshoten

Det finns 250 kända säkerhetshål hos dagens skrivare. De har samma funktioner och features som en PC och är därmed hackarnas nya måltavla.

1. Så säkrar du dina utskrifter

Utmaning

Dokument som skrivs ut till fel skrivare, gäster som olovligen befinner sig i kontorslokalerna eller anställda som snokar bland utprintade papper. Många äldre skrivare registrerar inte vem som skriver ut, var det görs eller vilka dokument som skrivs ut. Därmed är själva printprocessen en säkerhetsrisk i sig, där viktig information riskerar att komma på villovägar.

Lösning

”Follow me-print” minskar risken att känsliga dokument ligger och skräpar i skrivarfacket. Då måste den som startat utskriften identifiera sig vid skrivaren och kan först då hämta upp de utskrivna papperen. Moderna skrivare loggar också användare, typ av dokument och var en utskrift har skett. Detta är viktigt eftersom det då blir svårt för obehöriga att skriva ut känslig information och fysiskt ta med sig den, från exempelvis ett kontor. En positiv sidoeffekt av ”Follow me-print” är att det minskar andelen onödiga utskrifter och sänker printvolymen med ungefär 15 procent.

2. Så säkrar du dig mot intrång och exponering av skickade dokument

Utmaning

Enligt en undersökning från IDC kunde 25 procent av alla intrång hos de undersökta bolagen härledas till skrivare. I många fall skyddar inte företagens vanliga IT-säkerhetslösningar gamla och utdaterade skrivare, som ofta använder ursprunglig firmware som skrivarna levererades med. Skadlig kod kan vara designad för att aktiveras via printfunktionen, bli en ingång till att komma runt brandväggen och därmed komma åt data. Till detta kan läggas att angriparen kommer åt dokument som sänds till, eller lagras på skrivaren.

Lösning

Många nya typer av multifunktionsskrivare kan hantera de säkerhetsproblem som äldre modeller brottas med. Exempelvis kan skrivaren kontrollera BIOS vid uppstart. Dvs. att datorn som styr uppstarten av utskriften inte är påverkad av skadlig kod.

Firmware som ska uppdateras kan styras att göra detta mot så kallad White Listening – en lista med enbart godkänd mjukvara. Samtidigt övervakas minnesaktiviteten – vid onormalt utnyttjande startas skrivaren i felsäkert läge.

Med äldre multifunktionsskrivare gäller det att se till att skrivarnas firmware är uppdaterad och att man ändrat skrivarens ursprungliga lösenord. Glöm inte heller att endast tillåta kommunikation från betrodda värdar och nätverk, samt att driftsövervakning av minne och hårddisk fungerar.

Kontakta mig


Tommy Lindström
Buisness Development, Print
+46 736 2579 58

?i