Telefoni

Rätt förberedd 

Att upphandla telefoni kanske verkar ganska lätt – men det är det faktiskt inte. Den snabba utvecklingen gör att en ensam upphandlare riskerar att missa både besparingar och att hitta smarta och effektiva verktyg för medarbetarna. Här är nio punkter du behöver ta ställning till, för att komma rätt förberedd och därmed göra ditt livs bästa telefoniaffär.

1. Köpa eller hyra? Ska ditt bolag köpa exempelvis en telefonväxel själva eller hyra den som tjänst? 

2. Hur stödjer vi medarbetarna med smartphones? Vilka verktyg erfordras och behövs en strategi för Mobile Device Management, MDM? Och kan ni radera innehållet i mobiler som anställda har fått stulna eller tappat bort?

3. Säkerhet. Molntjänster gör att man sänker den initiala investeringskostnaden. Men det kan vara en utmaning säkerhetsmässigt – kan er användarinformation ligga i ett publikt moln?

4. För offentliga verksamheter måste man noggrant upphandla enligt LOU eller avropa tjänster, enligt exempelvis Kammarkollegiets ramavtal. Då är frågan om avtalet ska omförhandlas och förlängas med nya priser eller det ska genomföra en förnyad konkurrensutsättning?

5. Återkommande inköp. Avtal på telefoni är ofta på två år plus ett optionsår, vilket innebär att det relativt snabbt är dags för nya inköp eller upphandlingar. Finns det tid och resurser för att göra det?

6. Contact center. Samtidigt som telefonsamtalen till växeln minskar blir det allt viktigare att kunna koppla ihop kunden i digitala kanaler som Facebook, Twitter eller chatt och SMS.

7. Täckning. Har ni verksamhet utanför tätbefolkade områden där 4G inte alltid fungerar? Och gör nya energitäta kontor att ni helt saknar täckning inomhus?

8. Har prisbild och paketering av tjänsten ändrats under avtalstiden? Stämmer faktureringen men intentionen i avtalet? Bör användare flyttas över till andra tjänster?

9. Finansiering av mobiler. Hur ser hela kostnadsbilden ut? Och hur sker utbyten, finansiering och support? 

Våra kunder är vår passion

Tre avgörande punkter för att Nowaste logistics valde Meraki

En verksamhet som växer så det knakar med truckar som behöver ständig nätverkskontakt. Nowaste Logistics valde Meraki och fick en nätverkslösning som kan växa med företagets expansionsplaner.

Kontakta mig


Fredrik Andersson Alktun

Sales Manager
+46 704 5435 82

?i