johner-elever-surfplatta-1920x1080
DIGITALT EVENT

Hela Skolsverige skapar

Torsdag den 21 september 2023

Nu är eventet Hela Skolsverige skapar tillbaks!

Tillsammans med Apple bjuder Advania Skolpartner in till ett kostnadsfritt online-event den 21 september 2023. Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan skapa med Apples verktyg och appar i undervisningen. Vi vill med detta event lyfta fram alla fantastiska idéer på hur man kan använda iPaden och Macen till en kreativ undervisning där eleverna få arbeta med olika uttrycks- och inlärningssätt. Eventet kommer bidra med många tips & idéer på hur det digitala kan förstärka och underlätta både lärarens och elevens vardag i skolan. Under varje pass kommer 3 föreläsare inspirera dig inom olika områden. 

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis kommer som vanligt att hålla i dagen och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

När: torsdag den 21 september
Var: online via länk

Agenda

torsdag 21 september 

09.00-10.20 Nytänkande kring appar
Théreés Eklund kommer att berätta om hur hon använder Numbers som bas för alla hennes möten samt visa på hur hennes elever använder Numbers som en begreppsbok/materialmapp. 
Under detta pass kommer matematikläraren Linda Eriksson bjuda in till hennes klassrum. Hon kommer berätta hur hennes elever använder iPaden på matematiklektionerna och hur hennes elever skapar filmer i matematik som andra elever får ta del av och reflektera över. 
Matilda Gäfvert kommer att prata om hur hon i förskoleklass arbetat med filmskapande för att bland annat påbörja det viktiga arbetet med källkritik på nätet. Dessutom kommer hon visa hur hon använder programmering som ett sätt att utveckla det datalogiska tänkandet. 

10.20-10.30 Rast

10.30-11.45 Kreativt lärande med iPaden
Peter Abt will show some creatives example of students work in STEAM leveraging a variety of apps using iPad. (Denna föreläsning kommer vara på engelska) 
Camilla Askebäck Diaz kommer att visa hur du som lärare kan använda en iPad med en smart penna (ex Apple Pen) i sin matematikundervisning. Hon kommer även visa vad som är möjligt att göra med eleverna om de också har en smart penna.
Låt oss ge liv åt elevernas röster med appen Garageband och skapa fantastiska poddar ihop! Emina Sikiric berättar om hur hon jobbar med ett kreativt lärande där eleverna inte bara utvecklar sin kommunikationsförmåga, utan också använder språket i en verklig kontext. 

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.30  iPaden i olika ämnen
Språkutveckling och differentiering med iMovie, Clips, KeyNote och Röstmemon. Johan Sköld kommer under detta pass visa på hur han arbetar med uttalsträning, film som redovisning och muntlig dokumentation med sina elever. 
Under detta pass kommer Monica Cardozo visa på AR möjligheter i matematikundervisning med appen Mätverktyg. Hur man kombinerar appen med kameran och låter sina elever inhämta och visa kunskap på ett kreativt sätt. 
Sofie Alvén kommer visa hur man kan skapa väldigt häftiga och funktionella saker som verkligen gör skillnad för eleverna, men med väldigt enkla verktyg och funktioner i Apples appar. Saker som bedömningsstöd, interaktiva sagor och spel och animationer som förstärker lärande. 
Helen Larsson kommer visa hur hon använder animeringar i Keynote på ett kreativt sätt i olika ämnen. Låt oss animera mera! 

14.30-15.00 Mer Tips & Tricks med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis
Under detta pass kommer Gunilla & Leonidas lyfta fram tips & tricks rörande MacBook som pedagogiskt verktyg och lyfta fram smarta funktioner om hur man kan nyttja den som lärardator om eleverna har iPads eller MacBooks.


Information om föreläsarna

 • Camilla Askebäck, författare och IT-pedagog på Alviksskolan, Stockholm  Instagram *) **) ***) 
 • Emina Sikric, förstelärare & IKT pedagog 4-6, IKT inspiratör i Jönköping kommun, Instagram , Youtube
 • Helen Larsson, speciallärare, anpassad grundskola, Jönköping kommun Instagram *) ***)
 • Johan Sköld, Förstelärare inom IKT, språkintro, gymnasiet, Forshaga Akademin **) 
 • Linda Eriksson, matematiklärare på högstadiet och IKT-pedagog, Köping kommun*) **) ***) 
 • Matilda Gäfvert, förskollärare i förskoleklass, adjunkt Linnéuniversitet i främst matematik & digitala verktyg, Växjö kommun, Instagram 
 • Monica Cardozo, lärare och processledare digitalt lärande, Södertälje kommun  Instagram *) **) ***)  
 • Sofie Alvén, idrottslärare, Stenkullaskolan, Malmö stad Instagram *) ***) 
 • Théreés Eklund, Ma, No och idrottslärare, Datateknisk support och IKT-pedagog, Sollentuna kommun Instagram *) **)
 • Peter Abt, the STEAM teacher and eLearn Coach at Palmview State Primary School on the Sunshine Coast, Australia. Instagram *) **) ***) 

  Peter is passionate about teaching with mobile devices and believes that they can transform learning across the curriculum. He has a strong interest in coding and has worked with students on a diverse range of creative projects including Robotics, Green Screen, Stop Motion animation, Minecraft and Digital Books. 

  *) Apple Teacher
  **) Apple Professional Learning Specialist (APLS)
  ***) Apple Distingured Educator (ADE)

  Information
  Om du väljer att delta i chatten under eventet så kan ditt namn vara synligt för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få länken till dagen så du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Inspelningen av online-eventet kommer att ligga publikt ytterligare 14 dagar så  möjlighet finns för de anmälda att titta på eventet några dagar senare. En vecka innan eventet kommer du få ett mejl med länken till eventet. Kom ihåg att lägg in datumet i din kalender. Eventuella presentationer och länkar från föreläsarna kommer att skickas ut i ett mejl till samtliga anmälda deltagare ca en vecka efter eventet. 

Apple Authorised Education Specialist

 

Vid frågor, kontakta mig

Coordinator Education

Jenny Palm

VI UTVECKLAR SVERIGES VIKTIGASTE RUM

Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.