Flera-sätt-Google-Banner-1920x600
DIGITALT EVENT

På flera sätt med Google

Tisdag den 7 februari 2023

Nu är äntligen eventet På flera sätt med Google tillbaks!

Tillsammans med Google bjuder Advania Skolpartner in till ett kostnadsfritt online-event den 7 februari 2023. Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda Google verktyg på flera sätt i undervisningen. Vi vill med detta event lyfta fram alla fantastiska idéer på hur man kan använda Google Workspace och andra verktyg som tillhör Google-familjen. Under varje pass kommer 3 - 4 föreläsare inspirera dig inom olika områden. 

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis kommer som vanligt att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

När: tisdag den 7 februari 2023
Var: online via länk

Agenda

tisdag den 7 februari 

09.00-10.20 Möjlighet till differentiering och måluppfyllelse 
Under detta pass kommer Anna-Lena Slott Persson visa hur hon använder Google Sites, Presentation och Classroom för att öka tillgänglighet, möjlighet till differentiering och för att hjälpa eleverna till rätt uppgifter. Det ger även de elever som är hemma möjlighet att se och följa med vad vi gör i klassrummet samt bidrar med en tydlig struktur för eleverna och för mig som lärare. Dessutom kommer Emil Björk berätta om hur han använder Jamboard i undervisningen både på distans via meet och live i klassrummet. Ökat engagemang och mer visuell inlärning hjälper många elever till bättre måluppfyllelse. 
Annelie Medoc kommer att visa hur du kan skapa olika sorters lucktext i Google dokument med den nya funktionen ”rullgardin”. Dessutom kommer hon tipsa om hur en text från Google Keep går att användas som bland annat malltext i Google dokument. Kanske hinner hon med några fler tips kring användningen av Google dokument som kan komma pedagoger till nytta... 

10.20-10.30 Rast

10.30-11.45 Google i det dagliga arbetet 
Under detta pass kommer Malin Malmström berätta och ge några exempel på hur hon använder olika Google-verktyg, som ex presentationer och kartor, kopplade till både olika arbetsområden i centralt innehåll (So-ämnena), samt för att skapa struktur och möjligheter i det dagliga arbetet i klassrummet. 
Därefter kommer Gustav Tegebro visa på hur han arbetar med Google kalkylark varje dag för hans egna journaler samt Google classroom med bedömningar och standardiserade kommentarer/betygskriterier för att tidseffektivisera rättning och återkoppling. Dessutom kommer Gustav visa sin trygghetskalender som han byggt i Google Sites. 
Under den här sessionen kommer även Marija Svetic berätta hur hon i modersmålsundervisningen skapat en virtuell webbplats i Google Sites för de elever hon undervisar med pedagogisk planering, olika interaktiva övningar, anpassade uppgifter med hjälp av Google for Workspace-applikationer och andra digitala plattformar. 

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.10 Pedagogiska vinster med Google 
Under detta pass kommer Heléne Ericsson tipsa om hur man kan arbeta med ljud i Google presentationer och vilka pedagogiska vinster man kan få. 
Ulrica Elisson Grane kommer vidare berätta hur hon arbetat med gemensamt skrivande med hjälp av kooperativa strukturer och miniteman. En del i detta är återberättande text med inriktning på nyhetsartikel med sina elever. I detta arbetsområde har Ulrica kombinerat Google presentationer med timers tillsammans med att eleverna skriver analogt i stödstrukturer som är skapade i Google dokument. Slutligen har eleverna skrivit artikeln i mallar skapade i Google presentationer.
Julia Tillenius kommer dessutom visa på hur hon skapar digitalt arbetsblad som kombinerar text, bild och film i flera olika ämnen med hjälp av Googles verktyg. 


14.10-15.00 Mer Tips & Tricks med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis
Under detta pass kommer Gunilla och Leonidas att tipsa om de bästa nya funktionerna i Googles verktyg som släpptes under det gångna året. Dessutom blir det en praktisk jämförelse av verktygen i Googles verktygslåda. 

Information om föreläsarna

  • Anna-Lena Slott Persson, Lärare årskurs 1-6, Lidingö stad *) **) ***)
  • Annelie Medoc, IKT-strateg, Barn- och skolförvaltningen, Lunds kommun *) **) ****)
  • Emil Björk, lärare och IT-samordnare, Karlskoga kommun *)
  • Gustav Tegebro, Idrottslärare, Haninge kommun 
  • Heléne Ericsson, Central IT -pedagog, Umeå kommun *)
  • Julia Tillenius, klasslärare årskurs 5, Enköping kommun INSTA
  • Malin Malmström, Leg. Lärare SO åk 7 - 9, Hörby kommun
  • Marija Svetic, Modersmålslärare IKT-pedagog i Språkcentrum, Botkyrka kommun
  • Ulrica Elisson Grane, Förstelärare och Digitaliseringsutvecklare, Leksands kommun *) INSTA

*) Google Pedagog nivå 1/2
**) Google Trainer
***) Google innovator
****) Google Coach

Information
Om du väljer att delta i chatten under eventet så kan ditt namn vara synligt för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få länken till dagen så du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Inspelningen av online-eventet kommer att ligga publikt ytterligare 14 dagar så att möjlighet finns för de anmälda att titta på eventet några dagar senare. Eventuella presentationer och länkar från föreläsarna kommer att skickas ut i ett mejl till samtliga anmälda deltagare ca en vecka efter eventet.

Observera att det är samma länk som gäller till live eventet som till inspelningen av eventet.

 

Google logo

Vid frågor, kontakta mig

Coordinator Education

Jenny Palm

VI UTVECKLAR SVERIGES VIKTIGASTE RUM

Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.