Sa mycket mer 1920
DIGITALT EVENT

Så mycket mer

22 november 2023

Nu är äntligen eventet Så mycket mer tillbaka!

Advania Skolpartner bjuder in till vårt sjätte Microsoft-event “Så mycket mer” den 22 november 2023.  Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda Microsofts verktyg till så mycket mer i undervisningen. Under förmiddagen kommer 6 olika föreläsare inspirera under 20 minuter var kring sina kreativa sätt att använda Microsofts verktyg i undervisningen.

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis kommer som vanligt att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

När: Onsdag den 22 november
Var: Online via länk

Agenda

Onsdag den 22 november

09.00-10.20 Digitala verktyg som förstärker undervisningen 
Under detta pass kommer Martin Howe att visa verktygen Läsframsteg och Läscoach, samt den nya funktionen Klassarbete. Läsframsteg och Läscoach hjälper individer att utveckla läsförmågan genom verktyg där både uttal och läsförståelse kan övas på flertalet språk. Funktionen Klassarbete är även den en del av Teams och kan bidra till att skapa ett mer strukturerat och tillgängligt skolarbete för såväl elever som lärare. 
Emina Sikiric inspirerade i vårt tidigare event ”Hela skolsverige skapar” hur hon skapar Podcasts med eleverna i Garageband på iPaden. Under detta pass kommer hon visa hur eleverna delade sina Podcasts i Microsoft Sway så att både föräldrar och lärare kunde ta del av dem. Emina kommer visa på vilket enkelt verktyg Sway är och inspirera hur det kan användas i klassrummet.
Pernilla Åsberg kommer att berätta hur hon arbetar med skärminspelning i PowerPoint och hur hon kopplar till ett Forms till denna film med sina elever i årskurs 6. Hon kommer även att visa hur man kan använda Stream för att spela in en film med många olika effekter och hur hon kopplar filmerna till OneNote. 

10.20-10.30 Rast 

10.30-11.40 Omöjligt att genomföra analogt 
Martin Frisén kommer att berätta om webbplatsen Minecraft i undervisningen där han och kollegan Venla lägger upp och delar med sig av färdiga lektioner i Minecraft som är kopplade till LGR 22. Till varje lektion finns en lärarhandledning, ett videoklipp och en värld att ladda ner. Martin kommer att visa några exempel som han har gjort med sin klass.   
Angelica Pettersson kommer att berätta om hur Norrtälje kommun använder appen Office Lens ihop med iPads bland annat till elever med läs och skrivsvårigheter. Med appen har de fotat stenciler och material ur böcker, för att sen exportera det till Word, för att där ha haft möjlighet att svara på frågor med skrift eller via diktering. Vidare kommer du att få ta del av hur man kan använda Avancerad läsare för att få bildstöd och uppläsning, men framförallt översättning till flerspråkiga elever. Där har lärare i Norrtälje översatt allt från sagor på lågstadiet till andra dokument för äldre elever men också visat appen för vårdnadshavare för att ge dem en strategi för översättning i olika sammanhang. Enkelheten att fotografera med iPaden och sen använda olika funktioner kopplade till Microsofts verktyg är mycket användbart. 
Under detta pass kommer du ta del av hur Niklas Funk fjärrundervisar 6-9 skolor i Västerbotten i ämnet Spanska med hjälp av Teams. Han bor i Lund, men är även ibland i Spanien, och undervisar direkt till sina elever online, där han exempelvis visar hur en matmarknad ser ut eller pratar med en kypare på en restaurang. Eleverna får en autentisk spanska i sin undervisning tillsammans med alla tekniska hjälpmedel han använder sig av. Eleverna gör bland annat filmer, använder sig av läsframsteg i Teams och får se Lego byggas direkt under lektionerna.  Även om du inte använder dig av fjärrundervisning, så kommer du få många kreativa exempel på hur man kan arbeta i Teams av Magister Funk som var en av de nominerade till Guldäpplet i år. 

11.40-12.00 Mer tips och tricks med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis 

Information om föreläsarna

  • Emina Sikiric, Lärare 4-9, grundskola, Jönköping kommun, Instagram
  • Martin Frisén, Förstelärare och IKT-pedagog, Örebro kommun
  • Martin Howe, Kvalitetsutvecklare med fokus digitalisering, Borlänge kommun *) Instagram
  • Niklas Funk, Lärarleg i spanska och SO, IT stödjare, Lycksele kommun LinkedIn
  • Angelica Pettersson, Utvecklare Norrtälje kommun *) 
  • Pernilla Åsberg, Förstelärare i engelska, SO, åk 6, Jönköpings kommun 

Moderatorer:
Gunilla Möller, Pedagogisk utvecklingsledare Advania 
Leonidas Papagianis, Skolansvarig Advania 

*) MIE Expert = Microsoft Innovative Educator Expert  
**) MCE = Microsoft Certified Educator 

Information

Om du väljer att delta i den här Microsoft Teams sessionen kan ditt namn och e-postadress vara synliga för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få Teams-länken till dagen så att du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Dagen spelas in och ligger publikt 14 dagar efteråt. Eventuella presentationer från föreläsarna delas som vanligt efteråt till de anmälda. 

 

VI UTVECKLAR SVERIGES VIKTIGASTE RUM

Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.