Minecraft-event-webb
Fysisk workshop

Så mycket mer Minecraft!

Örebo, Kalmar och Luleå

Låt dig inspireras kring hur ni kan arbeta ämnesövergripande med Minecraft på din skola!

Advania Skolpartner erbjuder nu, som Sveriges enda Minecraft Global Training Partner, en kostnadsfri workshop på tre platser i Sverige kring hur du kan använda Minecraft i olika ämnen inom ett visst tema eller område. Eventet görs tillsammans med Microsoft och riktar sig till alla som arbetar inom skolan och som vill se fler möjligheter på användningsområden i Minecraft. Workshopen innehåller både träning och idéer till fortsatt arbete i klassrummet.

Du kommer få lära dig hur ni på skolan kan arbeta med olika ämnen i ett projekt i Minecraft, testa på och få idéer till flera olika aktiviteter som går att göra i ett ämnesövergripande arbetsområde. Vikten av att arbeta ämnesövergripande står även i Lgr22 under rektorns och lärarens ansvarsuppgifter.

I LGR 22 står det:
Rektorn ansvarar för att 

  • undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 
  • i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,
  • samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,
Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter att arbeta ämnesövergripande. 

Anmäl dig via formuläret längre ner.* Antalet platser är begränsat och vi tillämpar först till kvarn! 
Workshops kommer att äga rum mellan kl. 13:00 - 16:00 i följande städer och datum.

Tisdag 2 maj - Örebro (Fullbokat!)
Konferenscenter - Klostergatan 23, 703 61 Örebro 

Onsdag 10 maj - Kalmar (Fullbokat!)
Utbildningscenter - Gröndalsvägen 21, 392 36 Kalmar

Måndag 22 maj - Luleå

Kulturens hus - Skeppsbrogatan 17, 972 31 Luleå
Parkering: Kulturens hus har ett parkeringshus på två plan under huset, du hittar dit från Skomakargatan

Information
Medtag en dator/Chromebook med Minecraft Education installerat och ett inlogg till det.
En datormus kan även underlätta vid byggandet i Minecraft.

*Anmälan är bindande, vid utebliven avbokning kommer 500 kr ex. moms att debiteras.

Vid frågor, kontakta mig

Coordinator Education

Jenny Palm

VI UTVECKLAR SVERIGES VIKTIGASTE RUM

Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.