johner-elever-surfplatta-1920x1080
DIGITALT EVENT

Upplev med iPad

Torsdag den 20 oktober  2022

Nu är äntligen eventet Upplev med iPad här!

Tillsammans med Apple bjuder Advania Skolpartner in till ett kostnadsfritt online event den 20 oktober 2022.
Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda iPaden för att skapa visuella upplevelser för eleverna. Det kommer att handla om upplevelser som är möjliga med ny teknik, som rör visualisering, beräkning och simulering. Bland annat kommer vi få höra om visualisering av data i modeller eller animering, simulering med hjälp av AR och andra verktyg samt digitala lärupplevelser i 2D och 3D för att skapa större förståelse av olika företeelser. Under varje pass kommer 3 föreläsare inspirera dig inom olika områden.

Under detta event kommer vi även omvärldsspana - vilka möjligheter finns det idag 2022 att använda iPaden på ett sätt som inte var möjligt för 4 år sen.

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis kommer som vanligt att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

När: torsdag den 20 oktober
Var: online via länk

Agenda

torsdag 20 oktober

09.00-10.20 Upplev 3D och AR med iPaden
Björn Benbasat visar under detta pass hur appen Tinkercad kan användas för att skapa 3D-objekt som hus, möbler, inredning, fordon och växter. Dessa kan sedan användas för att bygga upp en fantasivärld, miljöer ur en bok eller kanske miljön i klassrummet. Äldre elever kan också lära sig mer om mätning, skala och proportioner och kanske skriva ut sina alster om det finns en 3D-skrivare att tillgå. Appen är gratis och plattformsoberoende och på siten tinkercad.com kan man också skapa objekt utan att ladda ner appen.
Under detta pass kommer också Théreés Eklund inspirera hur du kan arbeta med AR (förstärkt verklighet) i mellanstadiet genom apparna AR Makr, JigSpace, Hologo och Clips.
I grundskolan läser man i tekniken om ”de enkla maskinerna” som är några grundläggande mekaniska hjälpmedel som människor har använt i tusentals år. Det finns en svensk uppfinnare som heter Christopher Polhem som använde sig av dessa principer för att bygga massor av tekniska hjälpmedel som tex lås, hjul, slussar mm. Dessa uppfinningar finns dokumenterade som 3D modeller av Tekniska Museet i Stockholm. Alfred Grimlund kommer visa hur man kan undersöka uppfinningarna i 3D på en iPad för att ta reda på hur de fungerar. Har man en 3D printer kan man även skriva ut dem.

10.20-10.30 Rast

10.30-11.45 Upplev olika ämnen med iPad
Upplev svenska språket med avatarer och skärminspelningar av AR-miljöer. Johan Sköld kommer under detta pass visa på hur han arbetar med Clips, QR-koder och inbyggda funktioner i iPaden med sina elever.
Joacim Carlsson kommer att visa hur du kan använda Garageband till att skapa en högre förståelse hos eleverna för musikaliska samband. Musiklyssning, visualisering av klassisk musik och nya tankar kring skapande är exempel på hur man kan använda denna app till så mycket mer än inspelning.
Under detta pass kommer Helen Larsson visa hur hennes elever får uppleva NO med ipad. Hon kommer göra några nedslag i undervisningsmoment inom naturorienterade ämnen där eleverna får upptäcka tillsammans med ipaden.

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.30 Upplev med appar
Under detta pass kommer Mia Hasselblad arbeta utifrån devisen ”Viktigt på riktigt” för att skapa en högre förståelse och upplevelse hos eleverna. Med hjälp av iPadens appar Numbers och Keynote kommer Mia visa hur hon tillsammans med eleverna skapat uppgifter som blivit verkliga case och som i sin tur bidragit till ett ökat engagemang och lärande hos eleverna.
Tiktok/reels + undervisning = sant?! Hur kan vi skapa undervisning som bygger på elevernas intressen och erfarenheter? Frida Heerman visar hur du kan inspireras av tiktok och "reels" som digitalt berättande i din undervisning med hjälp av ipadens verktygslåda (imovie, pages och clips). Om hur dessa filmer kan skapa ett lärande hos eleverna och vara en del av bedömning, exempelvis istället för ett skriftligt prov.
Under detta pass kommer Julia Tillenius visa på hur hon i olika ämnen arbetat med iPaden för att skapa upplevelser för eleverna. Hon kommer visa hur hon i NO låtit eleverna arbeta med Phet (laborationer utan fysiskt material) och i Geografi/Biologi använt Google Earth för att besöka och uppleva platser via iPaden. Dessutom kommer hon visa hur hon brukar skapa levande presentationer i Canva och spela in film (iMovie) med Green screen om hur eleverna kan besöka en plats med hjälp av de resurser Canva har. Hennes elever har på detta sätt spelat in resereportage och naturprogram från alperna till exempel.

14.30-15.00 Mer Tips & Tricks med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis
Låt världen komma in i klassrummet. Vi kommer få besök av museum och företag som erbjuder virtuella studiebesök för klasser. Dessutom lyfter vi ännu fler tips och tricks på andra upplevelser som erbjuds av företag där man lyfter in världen i klassrummet.
Dessutom kommer vi även att omvärldsspana - vilka möjligheter finns det idag 2022 att använda iPaden på ett sätt som inte var möjligt för 4 år sen?

Information om föreläsarna

 • Alfred Grimlund, Föreståndare AVC Botkyrka - Huddinge
 • Björn Benbasat, IT-strateg inom Utbildningsförvaltningen Botkyrka *) **)
 • Frida Heerman, NO/SO lärare åk 4-6 och förstelärare inom digitalisering och 21 century skills. Nya Elementar, Stockholm INSTA *)
 • Helen Larsson, speciallärare, grundsärskola, Jönköping kommun INSTA *)
 • Joacim Carlsson, förstelärare i musik, Hallsberg
 • Johan Sköld, Förstelärare inom IKT, språkintro, gymnasiet, Forshaga Akademin **) 
 • Julia Tillenius,  klasslärare årskurs 5, Enköping kommun INSTA
 • Mia Hasselblad, Förstelärare Karriärtjänst SO-lärare 7-9 *)**) ***) INSTA
 • Théreés Eklund, Ma, No och idrottslärare, Datateknisk support och IKT-pedagog, Sollentuna kommun *) **)

  *) Apple Teacher
  **) Apple Professional Learning Specialist (APLS)
  ***) Apple Distingured Educator (ADE)

  Information
  Om du väljer att delta i chatten under eventet så kan ditt namn vara synligt för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få länken till dagen så du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Inspelningen av online-eventet kommer att ligga publikt ytterligare 14 dagar så att möjlighet finns för de anmälda att titta på eventet några dagar senare. Eventuella presentationer och länkar från föreläsarna kommer att skickas ut i ett mejl till samtliga anmälda deltagare ca en vecka efter eventet.
  Apple Authorised Education Specialist

Vid frågor, kontakta mig

Coordinator Education

Jenny Palm

VI UTVECKLAR SVERIGES VIKTIGASTE RUM

Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.