Molnet

Backup

Idag flyttar så gott som alla ut sin e-posthantering, Sharepoint och Lync till Office 365. Något som dock många missar eller blundar för är frågan kring backup/restore, samt arkivering av data som vi har i dessa tjänster. Tidigare, när vi hade dessa tjänster on-premise var det naturligt att vi tog backuper och arkiverade all data enligt verksamhetens krav.

Denna typ av ”recovery” är ingenting man normalt definierar som en väl utformad backup & recovery-plan. 

Om du förlitar dig på den, vill vi sticka ut hakan och påstå att du inte har säkrat den data du har i dessa tjänster. När det framöver kommer nya ”intelligenta” virus som kan kryptera alla dina data, eller när du behöver veta detaljer kring den där mejlkonversation som din före detta kollega hade med din kund – då är det värdefullt att kunna göra en riktig återläsning och då räcker inte det skydd som Microsoft levererar som standard.

För att du skall vara säker på att din information alltid finns tillgänglig och att arkivering av dina data sker på ett tillfredsställande sätt, bör du fundera över din strategi för backup/recovery i molnet och Office 365.

Advania tillhandahåller just detta på ett smidigt och bekymmerslöst sätt. Vi säkerhetskopierar all din data i Office 365 genom vår backuptjänst, som en fristående part och ger dig tryggheten att ta full kontroll över din data. Vi tillhandahåller även en långtidsarkivering där du kan välja att låta Advania lagra den under önskad tid, eller att du själv lagrar informationen. Det är valfritt. Vi levererar tjänsten efter verksamhetens behov och önskemål. Det är agilt, smidigt och säkert.Idag är det många som förlitar sig på att Microsoft sköter allt detta...

Men detta är bara en sanning med modifikation. Microsoft skyddar sitt Office 365 genom att sprida alla data geografiskt över hela världen och på olika sajter. De gör även traditionella backuper men dessa backuper är till för internt bruk utifall de råkar ut för en oväntad händelse. Det är således inget du som kund kan använda dig av för att återskapa data som blivit korrupt eller borttagen.

Ponera att ett meddelande raderas i Outlook. Då hamnar det per automatik i användarens ”borttaget” mapp. Enligt standard lagras raderade meddelanden i 30 dagar. Samma tidsspann gäller även för andra objekt som t ex en hel mailbox. Om en licens/brevlåda tas bort av misstag, gäller det att upptäcka detta inom 30 dagar.

Vi levererar tjänsten efter dina önskemål och dina krav - agilt, smidigt och på ett säkert sätt. 

Advania ger dig kontroll på din data i molnet!

Hör av dig så berättar vi gärna mer.

Kontakta mig

Stephen Nygren

?i