SAM Assessment 2018

Genomlysning av processer

En viktig del i arbetet med programvarans livscykelhantering och licenshantering (SAM) är de processer och rutiner ni regelbundet arbetar efter och hur väl de fungerar. Utan samordning finns det risk att man tappar kontroll, både över sin miljö och infrastruktur men även över kostnader och licensefterlevnad. 

Advania kan erbjuda en genomlysning av ert nuvarande arbetssätt inom olika områden som berör licenshantering. Vi använder en modell baserad på SAM-standard ISO 19770–1 

 

 

 

Låt ert företags mjukvara vara en tillgång

Oavsett storlek på din organisation är det ett måste ha kontroll på sina licenser. Genom att göra en SAM Assesment kan vi se hur er organisation har processer på plats när det gäller inköp av mjukvara. Vi stödjer och tar fram riktlinjer för hur ni ska hantera era processer inom Software Licensing, vilket leder till effektivare resurshantering. 

Man kan även göra en SAM Baseline Review för att se ert nyttjande och behovet av mjukvara inom er organisation, vilka som använder licenserna samt hur länge man utnyttjar sin mjukvara. Det här är en utmärkt förberedelse för din digitala resa mot molnet. Ett exempel är att man ofta finner att nyttjandet av Adobe är mindre än vad man ofta hör från organisationen. 

 

Hur fungerar det? 

Advania genomför en workshop där nyckelfunktioner deltar för att komma fram till ett resultat. Nyckelfunktioner är de roller som på något sätt involveras i processerna för SAM. Exempelvis bör deltagare finnas från IT (ansvarig + drift), inköp, ekonomi och eventuellt personalansvarig. Vi genomför en intervju som berör 10 olika områden där målet är att ni gemensamt enas om på vilken nivå processerna fungerar. 

Därefter sammanställer vi detta enligt förutbestämd modell där utkomsten blir en kartläggning på vilken nivå ni befinner er i inom respektive område. Med utgångspunkt från detta kan ni sedan planera för en framtida, önskad utveckling mot nästa nivå. 

SAM-processerna är omfattande och berör många funktioner, att förbättra dessa bör göras enligt en strukturerad plan för prioriterade områden. 

 

"Jag kan säga att det är en investering jag inte vill ha ogjord! Det har inneburit bättre kontroll och resursbesparingar, samt att vi slipper anställa egen kompetens på området och istället fokusera på vår kärnverksamhet - att driva hotell."

Björn Jonasson
Infrastructure Architect, Scandic Hotels

 

Fyll i formuläret här nedan om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

?i