Klimatsnurran

 

Få en överblick över era klimatutsläpp

Att IT-produkter och IT-tjänster leder till utsläpp av CO₂ och andra klimatpåverkande gaser under hela sin livscykel är inget nytt. Detta eftersom det förbrukas stora mängder material, energi, vatten och kemikalier – både vid tillverkningen, vid transporter och vid användning och återvinning av uttjänta produkter.

Eftersom IT-produkter idag tillverkas i en global leverantörskedja och transporteras långa sträckor är det inte helt enkelt att få en överblick över hur stora klimatutsläppen är och var under livscykeln den största klimatpåverkan sker.

Med grund i detta har Advania, tillsammans med några av våra största partners, skapat en beräkningsmodell där vi hjälper till att räkna på hur stora utsläppen blir under hela livscykeln.

Hur går det till?

Genom att svara på några frågor om vilka produkter du vill köpa, vart de ska transporteras och vilken typ av elavtal som finns i din verksamhet blir beräkningen anpassad till dina förutsättningar. I en kundanpassad rapport får du värdefulla insikter i både hur mycket CO₂e utsläpp IT-hårdvara leder till totalt under hela livscykeln och var i cykeln de största utsläppen sker.

Vi hoppas detta leder till mer kunskap och större insikt i om vad du som kund bör tänka på vid upphandling och inköp och hur du kan hantera din IT-hårdvara under livscykeln för att minimera utsläppen.

 

Varför använda klimatsnurran?

Vi samlade några experter i studion och diskuterar just nyttan med att få koll på de utsläpp som genereras i verksamheter. Hör Helena Nordin, Advanias hållbarhetschef, förklara vikten av cirkulär ekonomi tillsammans med hållbarhetscheferna på Dell och Lenovo.

Detta är ett klipp från vår serie Impact By Advania – avsnitt 3 med tema Cirkulär Ekonomi.

 Vill du se hela avsnittet?
Klicka här.

 

Dell's syn på hållbarhet 

"Progress Made Real"

Progress Made Real är Dell Technologies vision som speglar vårt huvudsyfte: Att driva mänsklig utveckling genom teknologi. Vårt mål är att använda vår teknik och kompetens i arbete där vi kan göra skillnad för både människor och planet.

Vår vision berör tre kärnområden – att främja hållbarhet och inkludering samt transformera människors liv med teknik. Vi fokuserar även på att förstå kommande utmaningar i samhället och hur man bäst skapar innovation som gör skillnad. Vi arbetar också för att främja cirkulär ekonomi, att stärka framtidens medarbetare samt att skydda mänskliga rättigheter.

Progress Made Real är en otroligt viktig del av vår verksamhet. Vi inkluderar hållbarhet och etiskt förfarande i allt vi gör, tar ansvar för våra handlingar och söker ständigt förbättring.

 

Dell är med och förändrar världen!

Våra hållbarhetsmål:

 Driva hållbarhet

Vårt mål är att för varje produkt en kund köper kommer Dell Technologies att återvinna eller återanvända en liknande produkt.

 Utveckla jämställdhet

År 2030 kommer 50 % av alla anställda och 40 % av alla chefer globalt att vara kvinnor.

 Transformera med teknik

Vi vill utveckla hälsa, utbildning och ekonomiska möjligheter för att skapa hållbara och långsiktiga resultat för 1 miljard människor.

 Driva etik & integritet

Vi arbetar för att automatisera våra processer för att det ska bli enkelt som möjligt för våra kunder att ha kontroll på sin personliga data.

 

Lenovo's syn på hållbarhet 

Hållbara produkter och produktion

Hos Lenovo förstår vi att hållbarhet är en ständigt pågående resa. Vårt ansvar till våra kunder och medarbetare slutar inte med våra produkter eller arbetsplatser. Senaste tidens globala händelser har hjälpt oss att reflektera över den effekt vår verksamhet har på vår planet. Vi hoppas att vi kan arbeta tillsammans och bli inspirerade av dessa insikter och ta itu med de hållbarhetsutmaningar vi har framför oss. 

Som en global ledare inom teknologiområdet har Lenovo bestämt sig för att vara ett hållbart företag som värnar om vår miljö och våra medmänniskor. Vi planerar långsiktigt genom att integrera FN Global Compacts tio principer i vår verksamhet. Som medlem i Responsible Business Alliance följer vi deras uppförandekod och ställer motsvarande krav på underleverantörer.

Lenovo är med och förändrar världen!

Hur specialiserar vi oss inom hållbarhet?

 Energieffektiva produkter

När vi använder energieffektiva produkter sparar vi el vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp och mindre påverkan på miljön. 

 Återvunnen Plast

Lenovo använder stor andel återvunnen plast, Post-Consumer Recycled Content (PCC), vid tillverkningen av våra produkter, upp till 85 %.

 Low Temperature Solder

2017 gjorde Lenovo’s ingenjörer ett genombrott i tillverkningsindustrin genom Low Temperature Solder (LTS) som minskar koldioxidutsläppen med 35 %.

 Ambitiösa utsläppsmål

Lenovo sätter ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser genom hela sin verksamhet och värdekedja. Lenovo är stolta över att ha uppfyllt 2020-målen med råge.

 

HP's syn på hållbarhet 

Hållbar IT är ett samarbete

För oss är hållbarhet att skapa varaktig, positiv förändring för vår planet, vår personal och samhällena vi bor, arbetar och är verksamma i.

En hållbar produkt är den som tillverkats i en leveranskedja som tar hänsyn till miljöpåverkan och sociala samt etiska frågor. Användarna ska veta hur den kan användas mest effektivt och produkten ska vara tillförlitlig och lätt att reparera och uppgraderas för att hålla länge innan den slutligen återvinns. Därför var HP först med uppförandekod för leverantörsledet 2003 och startade upp arbetet med hållbar produktutveckling 1992. Idag använder vi material som återanvänds och vi erbjuder Device as Service som säkerställer att produkten oftast återanvänds. Den mest hållbara IT:n är den som utformas tillsammans med tillverkare, IT-leverantör och användare. 

 

HP är med och förändrar världen!

En hållbar PC-portfölj

 Bra materialval

Hållbara materialval som aluminium som går att återvinna, återvunnen plast med en tredjedel så stort klimatavtryck.

 Smarta förpackningar

Flerpack av PC spar 20-40 % av förpackningsvikten och ger mindre avfall att ta hand om vid uppackning.

 Miljömärkningar

Ta hjälp av miljömärkning, EPEAT och TCO-certified


 Inköpsguider

Ta hjälp av färdiga inköpsguider.

 

 

Advania om Klimatsnurran

"Den snabbt ökade produktionstakten av hårdvara korrelerar med vår omognad inom cirkularitet och livscykelhantering av kasserade IT-produkter. Vi bygger världens största skrotberg istället för att reparera och återanvända hårdvaran. Här har alla verksamheter ett ansvar att ta, men kunskapen är för låg. För att kunna förstå och vara transparent kring sin klimatpåverkan i scope 3 måste man ta hjälp av sitt leverantörsled. Med Klimatsnurran vill vi bidra med kunskap om den påverkan hårdvara har - och vilken effekt mer cirkulära användningsmönster kan ha, i rena siffror"  
– Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania Sverige.

 
Partnership beyond technology

Undrar du över något?
Kontakta mig! 

 

Helena Nordin
Chief Sustainability Officer

Mejla | Ring

 
?i