Skola 2021.08.20

Så utvecklar Strängnäs pedagogiken med Förskoleappen

Skärpta krav på dokumentation och moderna föräldrar som kräver insyn. "Föräldrarna kan ta del av verksamheten och jag som chef kan vara mycket mer närvarande i verksamheten, även om jag fysiskt inte är där", säger Monica Aspe, Förskolechef på Strängnäs kommun.

 

Så här brukar det låta: Föräldern frågar sitt förskolebarn hur dagen varit, barnet svarar ”lekte” och springer sedan vidare medan föräldrarna kämpar på med disk, tvätt och matlagning. Det är svårt att ha koll på vad som händer på förskolan. Men det behöver inte vara så. Förskoleappen är en plattform som gör att pedagoger i förskolan kan dela med sig av verksamheten till föräldrar, chefer och andra förskolor och avdelningar.

Alla ska förstå vad som händer på dagarna i förskolan. Det går till så att bilder och filmer från olika aktiviteter taggas till vårdnadshavare, som kan kommentera och lajka, eller att chefer skickar meddeladen till personal eller föräldrar. Samtidigt kan pedagogerna dela med sig av information på en digital anslagstavla, eller ha en direkt dialog med föräldrar i appen. För Strängnäs del kopplas de bilder och filmer som läggs upp till förskolans pedagogiska utvecklingsmål, det blir därmed ett sätt att diskutera och illustrera hur man jobbar med barnens utveckling. Som ett exempel tar Monica Aspe en enkel bild, där en liten tjej är på väg att klättra upp på en stege.

– Vi kan diskutera såna bilder hur länge som helst. Ska man lyfta upp barnet eller låta det klättra själv och därmed kanske stärka barnet? Nu kan vi visa för föräldrarna vad deras barn faktiskt klarar av här på förskolan, säger Monica Aspe, Förskolechef på Strängnäs kommun.

Strängnäs gjorde ett grundligt införande av Förskoleappen, eftersom en del av pedagogerna inte var så vana att använda mobiler eller plattor: Massor av information, superusers, uppföljningsmöten kring det som inte fungerade och feedback från användarna som togs vidare till supporten. Det var ett välorganiserat arbete som har lönat sig i längden. En enkät bland pedagogerna på de 22 förskolorna i kommunen visar exempelvis att 96,6 procent av pedagogerna tycker att ”något har blivit bättre tack vare införandet av Förskoleappen”, medan i stort sett alla tycker att Förskoleappen levt upp till de förväntningar man kan ha som förskolepedagog.

– Vi tror på att alla gör det här tillsammans. Förskoleappen är enkel att förstå, samtidigt som vi fyller den med våra pedagogiska tankar och instruktioner, det är där vi har delar av den pedagogiska dialogen, säger  Sarah Wolf Näsström, Pedagogisk utvecklingsledare i kommunen.

Förbättrad kommunikation och dokumentation

Förskoleappen har också förändrat mötet mellan föräldrar och pedagoger. Både Monica Aspe och Sarah Wolf Näsström menar att allt från den korta pratstunden när föräldrarna hämtar sina barn till utvecklingssamtalen har blivit fördjupade. Om en förälder har fått en glimt av vad deras barn gjort under dagen, finns det nu möjlighet att prata om just den händelsen och ställa mer ingående frågor än den vanliga ”vad har ni gjort idag”.

På samma sätt blir utvecklingssamtalen bättre. Genom den löpande dokumentationen av vad som händer, sparar man tid och det är lätt att gå igenom och förbereda sig för samtalet för både föräldrar och pedagoger. Det blir enklare och mer naturligt att diskutera kring bilder om hur barnet trivs och utvecklas på förskolan, än att utgå från ett i sista stund sammanfattat referat. Dessutom skapas även möjlighet för barnen att själva vara med och fundera över vad de gör på dagarna.

– När man projicerar upp bilder på vad man gjort under veckan blir det som en naturlig reflektionsrunda för barnen. Och barnen själva kan också be oss lägga upp en bild och visa föräldrarna., säger Monica Aspe.

Sarah Wolf Näsström återkommer till hur viktigt det är att koppla det som dokumenteras till pedagogiska mål. Förskoleappen handlar inte om att lägga upp fina porträttbilder utan att synliggöra förskolans pedagogiska verksamhet.

– Om vi säger att vi jobbar med matte med tvååringar så kanske föräldrarna inte förstår vad vi menar, men här kan vi faktiskt visa vad vi gör i praktiken, säger Sarah Wolf Näsström.

Inspiration och pedagogisk utveckling

Avdelningarna på varje förskola kan inspirera varandra och Sarah Wolf Näsström, som jobbar just med pedagogisk utveckling, kan sköta delar av den här diskussionen med 22 förskolor från ett ställe.

– Det systematiska kvalitetsarbetet sker på en plats, det har ett väldigt stort värde för mig som förskolechef, säger Monica Aspe.

Föräldrarna är också med på noterna. I nöjdhetsundersökningen anger 81 procent av pedagogerna att föräldrarna är mycket nöjda eller nöjda. Frågorna från föräldrahåll har handlat om säkerheten, att bilder eller tillgång till appen inte kommer på villovägar. Sarah Wolf Näsström menar att föräldrarna hanterat reglerna kring appen väl, man har inte skärmdumpat bilder och lagt ut på andra ställen.

– Det är fokus på vad man gör här. Vi taggar bara föräldrar om det är en tydlig ansiktsbild på ett enskilt barn, annars är det bilder på vad barn håller på med, säger Sarah Wolf Näsström.

En outnyttjad resurs är kopplingen mellan dokumentationen i förskolan och övergången till livet i skolan - så att skolan har koll på vad förskolebarnen kan när de väl kommer till skolan.

– Om man kunde föra vidare vår dokumentation skulle det göra att skolan tar vid med undervisningen precis där vi slutat, säger Monica Aspe.

Fakta

Förskolechefer kan

 • Ta ut statistik på hur många kopplingar som görs mot målen, följa upp för hela förskolan eller per avdelning, alternativt även per barn.
 • Följa samtliga avdelningars arbete och vad pedagogerna kommunicerar.
 • Ta ut statistik på kopplingar mot verksamhetsmål eller frånvaro.
 • Skicka meddelanden till alla eller valda avdelningar eller vårdnadshavare.

Pedagoger kan:

 • Tagga ett, eller flera, barn i en aktivitet och koppla aktiviteten mot läroplanen eller förskolans egna mål.
 • Föra en dialog med barnens föräldrar om sådant som känns angeläget.
 • Välja envägskommunikation.
 • Dela information via den digitala anslagstavlan.
 • Skapa aktiviteter genom film eller foto.
 • Följa andra avdelningars arbete för utbyte och inspiration.
 • Se statistik över alla barnens delaktighet i aktiviteterna.
 • Enkelt se vilka barn som är frånvaroanmälda.
Föräldrar och barn kan:
 • Följa barnens vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.
 • Få snabb och viktig information från avdelningen.
 • Föra ett samtal med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.
 • Frånvaroanmäla barnet över dagen eller en längre period och få en direkt koppling mot Försäkringskassan.
 • Vid läsårets avslut få barnets digitala år nedladdat.
 • Se alla bilder och filmer via ett bildspel.

Kontakta mig

Sales Manager Education

Linnea Stålhammar

Relaterat innehåll

Skola
2022.10.10

Kreativt digitalt samarbete i klassrummet

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss alla, även i skolan. Här berättar Linda Eriksson, mattelärare och IT-pedagog på Karlbergsskolan i Köping, hur teknik kan möjliggöra nya arbetssätt för en mer engagerande...

Skola
2022.03.28

Digital skola med eleven i centrum

Kunskapsskolan startade år 2000, med en ambition att förändra skolsverige. Idén var en skola där eleven står i centrum, med stort fokus på handledning och mentorskap. Det skulle också vara en digital skola, från grunden....

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!