Nätverk

 

Så skapar du säkra nätverk med automatiserad administration

Vilka enheter får koppla upp sig på ert nätverk och vilka rättigheter ska de olika användarna ha? Vanligtvis innebär de här frågorna tidskrävande administration för IT-avdelningen. Våra nya nätverkslösningar gör det istället med automation och behörigheter hanteras på ett säkert och strukturerat sätt.  

Tiden ni sparar på administrationen kan läggas på att analysera och optimera nätverket och därmed blir kunderna och användarna nöjda. 

Partnership beyond technology

Rätt nät för att digitalisera kommuner

"Undervisningen kräver ständig uppkoppling och nu kan vi styra det på ett effektivt och tryggt sätt". Jan Pettersson, IT-chef Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Smidigt 

Central admin och enkel inlogg

Det gäller att hushålla med resurserna – administration av enheter eller krånglig inloggning tar onödig tid och resurser från IT-avdelningen på bland annat skolor. Med rätt teknik och process ser vi till att förenkla och effektivisera administrationen av behörigheter utan att göra avkall på säkerheten. 

Användarna kan själva välja hur de vill identifiera sig, en lärarvikarie kan till exempel logga in med sitt Facebook-inlogg för att få tillgång till de resurser som behövs för att utföra jobbet. Detta gör att ni får mer tid över för att optimera och förbättra nätverket i stället för att hantera hårdvara eller sköta inloggningsuppgifter.

Visste du att? 

Det här handlar inte om att köpa ett helt nytt nätverk med nya accesspunkter eller routrar. Vi hjälper er med mjukvara som fungerar på den utrustning som ni redan har men på ett bättre och effektivare sätt. På så vis säkerställs att ni har kontroll och visibilitet på alla klienter som ansluter sig till er befintliga infrastruktur.

Säkert 

Nät med koll på behörigheter

I dag använder vi mer än en enhet per person – mobil, platta och laptop är nästan standard. Men hur många enheter ska nätverket acceptera från varje användare för att kunna fungera på ett optimalt sätt? Tekniken vi arbetar med sätter centralt administrerade certifikat på alla enheter och knyter dem till en specifik användare. 

Ni kan därmed enkelt avgöra hur många enheter var och en kan koppla upp sig med och vilka behörigheter som exempelvis vårdpersonal och deras respektive enheter ska ha.

Dynamiskt 

Prioritera nätverkets resurser 

Trafiken i ett nätverk förändras ofta över tid. Användarna på en skola eller i omsorgen rör sig på olika sätt och dataanvändningen ökar. Det gör att nätverk måste optimeras och accesspunkter ibland behöver flyttas. Med vår nätverkslösning får ni realtidsdata över hur mycket internetkapacitet ni behöver för att nätverket inte ska tappa i prestanda.

Vi vet hur man bygger nätverk som på ett smart och effektivt sätt ger er realtidsdata för att vara proaktiva på riktigt och hålla personal eller elever nöjda i långa loppet.

Workplace

Effektiv och mobil

Vi ger dig en modern och mobil arbetsplats, till ett fast pris per användare och månad. Det innebär att du inte behöver oroa dig för vare sig hård- eller mjukvara: Skrivarna krånglar inte. Dina medarbetare är alltid utrustade med fungerande enheter och mjukvaran på dessa är uppdaterade och har rätt licensiering.

Våra tjänster omfattar samtliga delar av livscykeln. Vi ser helt enkelt till att sköta alla delarna i din arbetsplats – från det att hårdvaran köps in för första gången till det att licenserna analyseras och hårdvaran till slut byts ut.

Partnership beyond technology

 

Vill du veta mer?

Kontakt

 

Roger Dorf
Sales Datacenter

+4676 859 39 09

?i