Det utvidgade klassrummet

En LivePodcast utöver det vanliga!

Var med och lyssna till Livepodcasten "Det utvidgade klassrummet" för att på ett lättsamt sätt få ta del av och bli inspirerad av Microsofts verktyg.

Denna helt unika podcast kommer att sändas via Teams, vilket gör att du även får se deltagarna live i podcasten och visuellt kan följa med på rundvandring i Microsofts verktyg där de olika tipsen visas.

Slå dig ner i en skön stol, hämta en kopp kaffe och lyssna och ta del av nya tips och idéer kring hur du kan använda Microsofts verktyg för att:

  • Uppmärksamma framgång i form av positiv feedback
  • Stötta elever i sitt lärande och göra skolan tillgänglig för alla
  • Skapa ett positivt klimat på din arbetsplats
  • Spara tid
  • Använda Microsofts verktyg kreativt för att skapa en varierad undervisning

Information

När? Måndag 9 november kl 15:40-16:20

Var? Microsoft Teams

 

Vid tre tillfällen i höst kommer du ha möjlighet att lyssna och interaktivt vara med i en Livepodcast med video via Teams tillsammans med:

Gunilla Möller – Pedagogisk utvecklingsledare och MIE Expert, Advania Skolpartner
Kalle Sander – Affärsområdeschef, Advania Skolpartner
Leonidas Papagianis – Skolansvarig, Advania Skolpartner

Emil Carlström – Partneransvarig, Microsofts svenska skolteam
Jerker Porat – Skolspecialist, Microsofts svenska skolteam

Nina Pierre – Industriansvarig skola, Microsofts svenska skolteam

Agenda

Måndag 19 oktober

15:40-16:20 TEMA: Inkludering & tillgänglighet
I det första avsnittet diskuterar vi kring hur man kan skapa ett inkluderande klassrum för alla elever. Lär dig hur man kan använda Microsofts verktyg för att nå elever med särskilda behov som exempelvis NPF.

Gäst i studion: 
Lizette Pålsson Sälling – Utbildningsledare Solna Stad

Måndag 2 november

15:40-16:20 TEMA: Må bra
I seriens andra avsnitt pratar vi om välbefinnande i skolan, både för elever och lärare. Vi diskuterar även vilka verktyg som kan stötta detta i Microsoft Teams.

 

Gäst i studion:
Torgny Steen – föreläsare, författare & idrottslärare

Måndag 9 november

15:40-16:20 TEMA: Kreativitet & tidsbesparing
Under det tredje och sista avsnittet pratar vi om de många funktioner som finns i Microsofts digitala verktyg som sparar tid för lärare. Vi lyfter även upp många funktioner i programmen som uppmuntrar till att arbeta kreativt för att möta eleverna i deras inlärning.
Gäst i studion:
Dan Ulf IT-strateg Vingåkers kommun

 
Målgrupp:

Pedagoger, rektorer & IKT-pedagoger – i grundskola och gymnasium

Praktisk information

Om du väljer att delta i den här Microsoft Teams-sessionen kan ditt namn och e-postadress vara synliga för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få Teams-länken till dagarna så att du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Vid anmälan får du ange vilka dagar du ämnar delta. Vi kommer att spela in podcasten och dela filmerna med de anmälda deltagarna efter att det sista avsnittet sänts.

Har du frågor?

Jenny Palm
Coordinator Education
Mejla | Ring

 
Partnership beyond technology

?i