FGS - från ord till handling

FGS - från ord till handling

- 9 steg mot ett FGS-baserat leveranspaket 

Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är en bra början - men hur ska du använda dem i praktiken? Hur realisera Riksarkivets FGS:er i din verksamhet?

Svaren på dessa frågor och möjligheten att diskutera metoder och arbetssätt för att implementera Riksarkivets FGS:er erbjuder vi dig på ett seminarium den 10 juni. Seminariet vänder sig till dig som leder eller deltar i arbete med införande av e-arkiv och brottas med utmaningen att skapa leveranspaket för överföring av information från källsystem till e-arkiv. Många känner till Riksarkivets FGS:er men under denna halvdag går vi igenom de steg du behöver för att faktiskt implementera en FGS i din verksamhet.
     
Under seminariet presenterar vi en systemoberoende metodik, en praktisk tillämpning för att ta fram leveransspecifikationer baserade på Riksarkivets FGS:er. Med metodiken som grund ges du förutsättningar att bättre uppskatta resursbehov, deltagare och kalendertid för ett anslutningsprojekt.

Information

Datum: 10 juni

Tid: 8:30 - 13:00

Plats: Elite Stadshotellet Västerås

Agenda

10 juni 2019 8:30 - 13:00

8:30 - 9:00        Välkommen! Vi bjuder på frukost.
9:00 - 9:30        FGS – introduktion, bakgrund, erfarenheter
9:45 - 10:45      Metodik:  9 steg mot en leveransspecifikation  
11:00 - 11:30     Erfarenheter från verkligheten
11:30 - 12:00     Summering och diskussion
12:00 - 13:00     Vi avslutar med lunch och du får chansen att prata med branschkollegor

Undrar du över något? 

Per-Åke Andersson

Sales Specialist eGov

per-ake.andersson@advania.com
+46 76 140 0029

Anmäl dig nedan

?i