Hållbart Näringsliv

Träffa oss på Hållbart Näringsliv

Det privata näringslivet lyfts allt oftare fram som en av de viktigaste aktörerna för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Både när det gäller klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor. Företagen får därför allt högre krav på sig att arbeta affärsstrategiskt och öppet rapportera om hur långt man kommit med sitt hållbarhetsarbete.

Konferensen Hållbart Näringsliv, arrangerad av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, är ett utmärkt tillfälle för den som vill få en bra överblick över hur långt olika branscher kommit i sin omställning och hur de mest framgångsrika företagen på ett lönsamt sätt redan idag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell.

Advania deltar under dagen och berättar om hur vår modell för Agil Sourcing också skapar hållbarhetsnytta hos kunden.

 

Har du frågor, kontakta mig. 

Helena Nordin
Sustainability Manager

+46854670324

Information

Plats

?i