På flera sätt med Google

Använd Google på flera sätt i din undervisning!

Tillsammans med Google bjuder Advania Skolpartner in till ett kostnadsfritt online-event den 9-10 februari 2021. Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda Google verktyg på flera sätt i undervisningen. Vi vill med detta event lyfta fram alla fantastiska idéer på hur man kan använda Google Workspace och andra verktyg som tillhör Google-familjen. Under varje pass kommer 2-4 föreläsare inspirera dig inom olika områden.

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis från Advania Skolpartner kommer att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

Information om Föreläsarna  

Annelie Medoc: IKT-strateg Lunds kommun*) **)
Arvid Hardmo: 
Matematiklärare, biträdande rektor Academedia, Örebro*) **)
Gunilla Möller: 
Pedagogisk utvecklingsledare, Advania Skolpartner *) **) ***) 
Helen Larsson: 
Speciallärare, grundsärskola, Jönköping kommun (instagram: mitt_digiloga_klassrum)
Helene Ericsson: 
Central IT-pedagog, Umeå kommun
Isabel Gonzalez Miranda: 
Google for Education Manager, Google, Sverige *) **) ***)
Jacqueline Humphries: 
Biträdande rektor, Vallentuna kommun
Jessica L Williams: 
Tech Integration Specialist, Connecticut, USA *) **) ***)
Kim Nilsson, IKT-pedagog: 
IT-administratör, IT-konsult, Lomma kommun *) ***)  
Linda Forssell Asp: 
Leg. Lärare i Ma, Sv, En och Tk. Falun kommun (Instagram Lindas klassrum)  
Lisa Eriksson:
Verksamhetsansvarig på Makerzone, Sollentuna kommun
Lovisa Viktorin: 
Svenskalärare & förstelärare, Academedia, Örebro
Marie Horn: 
IKT-pedagog Kalmar kommun, SMART Ambassadör *)
Monica Cardozo: 
Språklärare & förstelärare, Solna Stad
Patricia Diaz: 
Heltidsdoktorand på KTH, föreläsare, författare, Stockholm
Pernilla Backe: 
IKT-pedagog Staffanstorp kommun
Sara Bruun: S
pråklärare och utvecklingsledare, Höörs kommun
Ulrica Elisson Grane: 
Förstelärare och Digitaliseringsutvecklare, Leksands kommun 

*Google Certifierad Pedagog
**Google Certifierad Utbildare  
***Google Certifierad Innovator  

 

 

Information

När? 9 - 10 februari 2021

Var? Google Meet

Agenda

Med reservation för ändringar. Håll dig uppdaterad på denna sida.

Tisdag 9 februari

09.00-10.10 Nya möjligheter med Google Workspace
Isabel Gonzalez Miranda
visar hur man kan använda Google Translate i klassrummet som ett verktyg för att lära sig ett nytt språk. Annelie Medoc kommer visa hur man kan använda Google Kalkylark för översättning, till att skapa en magisk kvadrat och göra avbockningsrutor och formatering för att ge en överskådlighet. Helen Larsson avslutar passet genom att inspirera hur man skapar digitala interaktiva klassrum med hjälp av Google Presentation, Bitmoji och Classroomscreen

10.10-10.20 Rast

10.20-11.00 Tillgänglighet 
Jacqueline Humphries kommer visa på tillgängligt lärande via Google Expedition samt tillägget Screencastify ihop med Google presentation och Pernilla Backe kommer att visa hur du som pedagog på ett enkelt sätt kan använda Google Classrom, Google Presentation och Google Dokument för att göra din undervisning mer tydlig och lättillgänglig för dina elever.

11.00-11.45 Kreativt skrivande 
Lovisa Viktorin kommer visa på hur hon använder Google Earth när hon undervisar kreativt skrivande som en del i att lära eleverna gestalta miljöer och karaktärer. Monica Cardozo visar hur hon använder sig av Google Art och Culture i alla ämnen för ett kreativt skrivande och forskande genom timelines, personer, konstverk, platser och virtuella besök med Street View

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.30 Interaktiv undervisning
Lisa Eriksson visar hur man skapar interaktiva arbetsböcker i Google Presentation och arbetsblad i Google Teckning. Patricia Diaz visar på gamification och digitala Escape Room med fokus på äldre elever. Ulrica Elisson Grane tipsar och inspirerar om många olika användningsområden för Google Formulär. Jessica L Williams inspirerar och delar med sig av många tips på hur man kan använda Google Teckning med sina elever. (Jessica pratar engelska och sänder direkt från USA)

14.30-14.45 Summering och Avslut med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis

Onsdag 10 februari

09.00-10.10 Programmering och kreativt skapande
Kim Nilsson kommer berätta om hur man kan använda kalkyl-makro som intro till programmering i Google Apps Script. Linda Forssell Asp kommer visa hur man skapar enkla och snygga arbetsblad till eleverna med hjälp av Google Presentationer och Gunilla Möller kommer att visa på kreativa möjligheter i Google Jamboard som exempelvis genom att skapa interaktiva arbetsböcker och brädspel.

10.10-10.20 Rast

10.20-11.00 Fjärrundervisning och Escape Room
Sara Bruun visar konkret hur du kan skapa en tydlig och elevaktiv undervisning även vid fjärrundervisning. Ulrica Elisson Grane delar med sig av idéer och tips på olika Escape Rooms som hon skapat till hennes elever på mellanstadiet och berättar om mervärdet att använda sig av detta inlärningssätt med eleverna.

11.00-11.45 Stöttning av elevernas lärande
Heléne Ericsson berättar hur man kan skapa struktur med hjälp av Google Keep och Google Sites och Arvid Hardmo visar hur han med hjälp av Google Formulär stöttar elevernas lärande inom vitt skilda förmågor.

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.40 Andra verktyg tillsammans med Google Workspace 
Lisa Eriksson visar hur hon använt tillägget Advania Voice för att låta eleverna lära sig via musik och rytm i SO. Marie Horn visar hur kan man använda och kombinera Google Workspace och SMART Learning Suite Online och därigenom använda sig av ett kreativt, kollaborativt och interaktivt språkutvecklande arbetssätt oavsett ämne.

13.40-14.00 Google Certifieringar 
Isabel Gonzalez Miranda kommer att prata om de olika Google certifieringar som finns och vad de innebär samt varför man ska certifiera sig. Hon kommer dessutom presentera den "nya" Coach certifikationen.

14.00-14.15 Summering och Avslut med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis

Information

Om du väljer att delta i den här Google Meet sessionen kan ditt namn vara synliga för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få Meet-länken till dagen så att du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Vid anmälan får du ange vilka dagar du ämnar delta. Vi kommer inte att spela in dagarna, däremot kommer vi dela eventuella presentationer efteråt från föreläsarna till de som anmält sig.

Om ni är flera som vill delta från samma skola så räcker det med en anmälan, förutsatt att ni då kommer att sitta tillsammans uppkopplade via en projektor eller en dator.

Vi öppnar upp för fler anmälningar! Efter att våra 250 platser till vårt event fylldes på bara ett par dygn och vi fick stänga anmälan, så har vi nu lyckats hitta en annan lösning så att fler ska kunna vara med på eventet. Anmälan är öppen igen och denna gång har vi ingen begränsning!

Ser ni inte det inbäddade formuläret? Prova att gå in på sidan på nytt via Inkognitoläge.

Har du frågor?

Jenny Palm
Coordinator Education
Mejla | Ring

 
Partnership beyond technology

?i