Så mycket mer November 2021

Succén är tillbaka!

Boosta din undervisning med hjälp av Microsoft

Succén är tillbaka igen! Tillsammans med Microsoft bjuder Advania Skolpartner in till ett kostnadsfritt online-event den 17 november 2021. Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda Microsofts verktyg till så mycket mer i undervisningen. Vi vill med detta event lyfta fram alla fantastiska idéer på hur man kan använda Office365, Windows10 och andra produkter som tillhör Microsoft-familjen. Under varje pass kommer 2-3 föreläsare inspirera dig inom olika områden.

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis kommer även denna gång att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.  

Information om föreläsarna

Chrissie Westford: IKT-pedagog,  Medioteket, Stockholms stad *) 
Emina Sikiric: Lärare 4-9, grundskola, Jönköping kommun, INSTA 
Gunilla Malmberg: Central IT-stödjare, Vaxholms stad *) 
Helen Larsson: Speciallärare, grundsärskola, Jönköping kommun INSTA 
Johan Klavins: IT-pedagog Hultsfreds kommun *) **) 
Magnus Johansson: Advania Skolepartner, Norge *) 
Marie Andersson: IKT-pedagog, Region Gotland INSTA 
Martin Frisén: Förstelärare och IKT-pedagog, Örebro kommun 
Martin Howe: Lärare i Borlänge kommun *) 
Rannveig Vindenes: Lärare i Eng/Sh Högstadiet, Øygarden Kommune, Norge *) 


*MIE Expert = Microsoft Innovative Educator Expert  
*MCE = Microsoft Certified Educator 

Information

När? 17 november 2021

kl.09:00-15:00

Var? Microsoft Teams

Agenda

Onsdag 17 november 

09.00-10:20 Pass 1
En Whiteboard - många möjligheter
Under det här passet kommer Martin Howe att inspirera hur du kan använda Microsoft Whiteboard (nya versionen) till samarbeten, formativt arbetssätt och visuellt för att förstärka lärandet.

Min egen åkattraktion – stimulera skrivandet med hjälp av Minecraft Education 
Martin Frisén visar hur hans åk 5 har arbetat och skrivit förklarande texter som sedan omsatts i Minecraft för muntlig redovisning. Eleverna har fått uppfinna och skriva om en egen åkattraktion och förklara hur den fungerar. Därefter har de fått bygga sina åkattraktioner i Minecraft för att ha som stöd vid den muntliga presentationen.  Roligt, engagerande och något som eleverna kan relatera till.  
Häng med på fantastiska och hissnande attraktioner såsom ”Fem och dalbana”, The BergODalBean, Slingrande huset, Poseidon, Den läskiga fotbollsmatchen och mycket mer. Om du vågar!

Skapa ditt egna läromedel med PowerPoint
Chrissie Westford kommer visa hur du kan använda animering och övergångar i PowerPoint för att skapa eget läromedel!
Det finns massor av bra digitala läromedel, men ibland behövs det skapas eget - för eget berättande i undervisningen eller uppgifter till eleverna! Vi ser hur olika funktioner kan hjälpa till att bygga eget multimodalt material med bild och ljud!  

10:20-10:30 Rast

10:30-11:45 Pass 2
Strukturera och planera din arbetstid
Under det här passet kommer Marie Andersson att visa hur du kan använda To-Do och Planner till att strukturera upp din arbetstid och planering. 

Skapa elevaktivitet med Forms
Under det här passet kommer Rannveig Vindenes visa på hur hon använder sig av Forms med hennes elever i Norge. Du kommer få ta del av många olika möjligheter att skapa elevaktivitet. 
Skapa tillgänglighet med Microsofts verktyg  
Helen Larsson kommer visa på hur hon använder Microsofts verktyg för att skapa tillgänglighet i grundsärskolan. Ta del av hennes tips hur du på olika sätt kan hjälpa eleverna med avancerad läsare, färgkodad text, diktering, visuellt stöd och mycket mer. 

11:45-13:00 LUNCH 

13:00-14:30 Pass 3
Microsoft Reading progress 
Under hösten lanserade Microsoft Reading progress (Läsframsteg) som är ett verktyg som kan hjälpa elever med läsinlärning. Häng med när Johan Klavins kommer visa hur denna funktion fungerar och vilka möjligheter som finns med den i undervisningen.

Microsoft Sway
Varför skall elever och lärare publicera på nätet? Magnus Johansson kommer under detta pass att visa hur man gör detta enkelt och proffsigt med hjälp av den kanske inte allt för kända appen Microsoft Sway.  

Multimodala funktioner i OneNote
Under det här passet kommer Emina Sikiric visa hur hon använder olika multimodala funktioner i OneNote tillsammans med sina elever. I Klassanteckningsboken, som är uppbyggd på OneNote, har varje elev möjlighet att arbeta med uppgifter på olika sätt. Ta del av OneNotes kreativa nyheter som låter dig skapa helt nya uppgifter till dina elever! 

Samarbete i Teams
Under detta pass kommer Gunilla Malmberg visa på många smarta tips kring samarbete i teams med uppgifter, kanaler och grupparbeten.

14:30-15:00 Mer tips och tricks med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis  

Information

Om du väljer att delta i den här Microsoft Teams-sessionen kan ditt namn och e-postadress vara synliga för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få Teams-länken till dagarna så att du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Vi kommer dessutom att spela in dagen. Inspelningen av online eventet kommer att ligga publikt ytterligare 7 dagar så att möjlighet finns för de anmälda att titta på eventet några dagar senare. Ev presentationer och länkar från föreläsarna skickas ut i ett mail efteråt.

Om ni är flera som vill delta från samma skola så räcker det med en anmälan, förutsatt att ni då kommer att sitta tillsammans uppkopplade via en projektor eller en dator.

Hoppas vi ses!

 //Advania Skolpartner genom
 Gunilla Möller, Leonidas Papagianis och Jenny Palm


Har du frågor?

Jenny Palm
Coordinator Education
Mejla | Ring

Anmäl dig här

Tänk på att varje deltagare ska anmäla sig själv.

 
Partnership beyond technology

?i