Så mycket mer

Succén är tillbaka!

Boosta din undervisning med hjälp av Microsoft

Tillsammans med Microsoft bjuder Advania Skolpartner in till ett kostnadsfritt digitalt event den 17-18 november 2020. Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda Microsofts verktyg till så mycket mer i undervisningen. Vi vill med detta event lyfta fram alla fantastiska idéer på hur man kan använda Office365, Windows10 och andra produkter som tillhör Microsoft-familjen. Under varje pass kommer två-tre föreläsare inspirera dig inom olika områden.

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis från Advania Skolpartner kommer att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

Kort om föreläsarna

Alexander Grabner Jarlung: Föreläsare och utbildare på David JP Phillips.
Camilla Askebäck Diaz: Förstelärare Södermalmskolan, Stockholm. MIE Expert* MCE*.
Emelie Hahn: Förstelärare, leg lärare i Tyska och SO. Vinnare av Guldäpplet 2020, Uppsala.
Emma Nääs: Lärare Essunga. MIE Expert. Microsoft Fellow.
Gunilla Möller: Pedagogisk Utvecklingsledare på Advania Skolpartner. MIE Expert*.
Johan Klavins: IKT-pedagog Hultsfred. MIE Expert* MCE*.
Mari Palm: Verksamhetsutvecklare skolans digitalisering, Håbo kommun, MIE Expert*.
Martin Frisén: IKT-pedagog Örebro. Kollegan med Martin Tesell.
Martin Tesell: IKT-pedagog Örebro. Ansvarig för Kodcenter tillsammans med Martin F. MIE Expert*.
Monica Cardozo: Förstelärare Solna Stad. MIE Expert*.
Rodrigo Paras: Kursutvecklare på Medioteket i Stockholm, IKT-pedagog och tidigare Musiklärare. MicrosoftEdu Expert.
Ulrika Jonson: IKT-strateg Södertälje. MIE Expert*.
Veronie Lejonord: IKT-pedagog och slöjdlärare, Hallsberg.

*MIE Expert = Microsoft Innovative Educator Expert
*MCE = Microsoft Certified Educator 

Information

När? 17-18 november 2020

Var? Microsoft Teams

Agenda

Med reservation för ändringar. Håll dig uppdaterad på denna sida.

Tisdag 17 november

09.00-10.10 Andra verktyg tillsammans med Teams 
Martin Frisén berättar om hur hans elever använt programmet Song Smith för att tonsätta sina dikter i svenskundervisningen. Martin Tesell visar hur man kan använda OBS studio i Teams-möten för att exempelvis spela in en film att dela eller göra en snygg presentation. Gunilla Möller avslutar passet med att visa hur du skapar ett Bitmoji-klassrum i PowerPoint och kopplar det till i en flik i Teams.

10.10-10.20 Rast

10.20-11.30 Läsning och kreativa Sway 
Mari Palm visar hur de arbetat med projektet “STL Håbo 2.0” (Skriva sig till lärande) i Office365 och Emma Nääs demonstrerar hur hon jobbar med bland annat läsförståelse och bokrecensioner i Minecraft. Johan Klavins kommer visa de kreativa möjligheter som finns i Sway. 

11.30-13.00 Lunch

13.00-14.00 Skapande i OneNote
Camilla Askebäck Diaz visar hur man skapar en lärarkalender i OneNote. Monica Cardozo visar olika sätt att ge feedback i OneNote med emojis, klistermärken, ritverktyg och ljud. Veronie Lejonord visar även hur hon arbetar med slöjddokumentation i OneNote som både har underlättat i hennes bedömning och fått eleverna att lyfta. 

14.00-14.15 Summering och Avslut med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis

Onsdag 18 november

09.00-10.10 Multimodala verktyg
Martin Frisén visar hur man kan bygga en bro i Minecraft, exportera den till 3D-paint som en 3D-modell och sedan ställa ut modellen i AR med hjälp av datorns kamera. Rodrigo Paras kommer visa hur man kan jobba multimodalt i Minecraft och Johan Klavins visar hur man kan “morfa”, och skärminspela samt ger lite andra tips och tricks i PowerPoint.

10.10-10.20 Rast

10.20-11.00 Tillgänglighet och distansundervisning
Under detta pass kommer Ulrika Jonsson att inspirera kring hur man kan arbeta med tillgänglighet i Office365 med Microsoft Translator app, icebreaker och i distansmöten. Alexander Grabner Jarlung inspirerar kring hur vi kan fånga uppmärksamheten i distansundervisning med hjälp av PowerPoint.

11.00-11.30 Kreativa Excel 
Monica Cardozo berättar hur hennes elever skapat en glosbok med hjälp av ritverktyg och 3D i Excel och Gunilla Möller visar hur du skapar brädspel i Excel. 

11.30-13.00 Lunch

13.00-14.00 Mystik och inlärningsupplevelser utöver det vanliga 
Under detta pass kommer Emma Nääs interaktivt demonstrera MysterySkype tillsammans med en internationell hemlig gäst. Emelie Hahn visar hur hon använder Microsofts verktyg för att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Hon beskriver även hur hon bedriver autentisk språkundervisning i realtid och det mervärde som detta sätt att arbeta ger eleverna. Camilla Askebäck Diaz avslutar passet med att visa hur man kan skapa EscapeRoom i OneNote och berättar om mervärdet att använda sig av detta inlärningssätt med eleverna.

14.00-14.15 Summering och Avslut med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis

Information

Om du väljer att delta i den här Microsoft Teams-sessionen kan ditt namn och e-postadress vara synliga för andra deltagare. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få Teams-länken till dagarna så att du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Vid anmälan får du ange vilka dagar du ämnar delta. Vi kommer inte att spela in dagarna, däremot kommer vi dela eventuella presentationer efteråt från föreläsarna till de anmälda.

Om ni är flera som vill delta från samma skola så räcker det med en anmälan, förutsatt att ni då kommer att sitta tillsammans uppkopplade via en projektor eller en dator.

Har du frågor?

Jenny Palm
Coordinator Education
Mejla | Ring

Anmäl dig här

Tänk på att varje deltagare ska anmäla sig själv.

 
Partnership beyond technology

?i