Tillgänglighet på iPad

En undervisning tillgänglig för alla

Advania Skolpartner bjuder in till ett kostnadsfritt online-event två eftermiddagar den 25-26 november 2020 för att visa på hur man kan arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi kommer tillsammans med pedagoger från hela Sverige inspirera till hur man kan använda iPaden för att göra undervisningen mer tillgänglig för elever med NPF. Vi vill med detta event lyfta fram de digitala sätten och visa på hur man med enkla medel kan hjälpa dessa elever med verktyg som finns i deras iPad. Under varje pass kommer två föreläsare inspirera dig inom olika områden.

Gunilla Möller och Leonidas Papagianis från Advania Skolpartner kommer att hålla i dagarna och vara moderatorer som introducerar, ställer frågor och håller koll på frågor i chatten.

Om föreläsarna:
Malin Broberg, Förstelärare med IKT-ansvar, Pops Academy Stockholm, APLS, ADE
Lisa Eriksson, Kommunal digitaliseringsmentor och utvecklingsansvarig på Sollentuna musikklasser.
Johan Sköld, Förstelärare inom IKT, Forshaga Akademin, APLS
Ulrika Jonson, IKT-strateg, Södertälje. APLS
Isabella Kronwall, Specialpedagog på Rudbecksgymnasiet, Örebro

Information

När? 25-26 november 2020

Tid? 
14:00 - 16:00

Var?
Microsoft Teams

Agenda

Med reservation för ändringar. Håll dig uppdaterad på denna sida.

Onsdag 25 november

14.00-14.50 Underlätta med Ipad
Under detta pass berättar Malin Broberg om hur hennes elever får visa sina ämneskunskaper genom olika appar som t.ex Keynote. Isabella Kronwall visar hur man kan underlätta för eleverna med struktur, skrivning och läsning på iPaden.

14.50-15.00 Paus

15.00-15.50 Ett klassrum för alla
Under detta pass kommer Johan Sköld berätta hur elever kan visa sina ämneskunskaper i Apple Klassrum genom snabba delningar och växlingar mellan skärmar samt genom skärminspelningar. Lisa Eriksson berättar om simulering och gestaltning i undervisningen.

15.50-16.00 Summering & Avslut med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis

 

Torsdag 26 november

14.00-14.50 Bildstöd
Under detta pass berättar Malin Broberg om bildnotering och om att återberätta utifrån bilder. Lisa Eriksson ger tips på hur man kan använda bildstöd och stärka minnet.

14.50 - 15.00 Paus

15.00 - 15.50 Ökad tillgänglighet
Under detta pass visar Johan Sköld på hur man kan använda iMovie och Clips för att arbeta med ett varierat arbetssätt. Ulrika Jonson  visar funktioner som stöttar alla, men som vissa elever har mer nytta av. Det enkla kan vara det rätta!

15.50-16.00 Summering & Avslut med Gunilla Möller & Leonidas Papagianis

 

Information

Eventet kommer sändas via Microsoft Teams. Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs för att du ska få Teams-länken till dagarna så att du kan ansluta till online-eventet när det passar dig. Länken öppnas via webbläsaren och inget inlogg krävs. Om du väljer att delta i den här Microsoft Teams-sessionen kan ditt namn och din e-postadress vara synliga för andra deltagare. Vid anmälan får du anmäla vilka dagar du ämnar deltaga. Vi kommer inte att spela in dagarna, däremot kommer vi dela eventuella presentationer efteråt från föreläsarna till de anmälda.

Om ni är flera som vill delta från samma skola, så räcker det med en anmälan, förutsatt att ni då kommer att sitta tillsammans uppkopplade vid en projektor eller dator.

Hoppas vi ses!

//Advania Skolpartner genom
Gunilla Möller, Leonidas Papagianis och Jenny Palm

Har du frågor?

Jenny Palm
Coordinator Education
Mejla | Ring

Anmäl dig här

?i