GDPR

Advanias arbete med dataskyddsförordningen

Vi värnar om den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som på engelska heter The General Data Protection Regulation (GDPR) syftar till skydda enskilda individers integritet och ställer krav på hantering av personuppgifter. GDPR ger EU-medborgare en ökad kontroll över sin personliga information. Detta innebär en ökad ansvarsskyldighet för verksamheter som behandlar personuppgifter.

 

Vad gör Advania Sverige AB för att möta kraven i GDPR? 

Advania Sverige AB arbetar kontinuerligt för att möta dataskyddsförordningen krav. Vi bryr oss om våra kunder och partners och vill därför informera om genomförda och pågående förändringar.  Nedan beskriver vi de förändringar som har införts i samband med GDPR.

Nya riktlinjer och rutiner 

Våra uppdaterade policys har i några fall inneburit nya riktlinjer och rutiner för att öka säkerheten om hur personuppgifter behandlas. 

Tillsatt GDPR organisation

För att möta kraven i dataskyddsförordningen har vi tillsatt ett expertteam som med sin spetskompetens inom GDPR hanterar ärenden kopplat till den nya lagstiftningen.

Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal

Vi har tecknat nya biträdesavtal för att säkerställa att vi arbetar enligt dataskyddsförordningens bestämmelser. 

Utbildat våra medarbetare 

Vi är måna om att inkludera alla medarbetare i GDPR-resan och de förbättringar den medför vilket innebär att vi har utbildat samtliga medarbetare om den nya lagstiftningen och vilka förändringar som har genomförts.

Säkerhet 

Vi ser dataskyddsförordningen som ett naturligt inslag till våra processer för att skydda den personliga integriteten. 

Policy för hantering av personuppgifter

Vi har uppdaterat vår policy för personuppgiftsbehandling för att möta de krav som finns i dataskyddsförordningen. Uppdateringen innebär att du som kund har större kontroll över din personliga information.

Känslig data och evenemang

Vi bryr oss om din personliga information och vill därför informera om att vi samlar in dina känsliga uppgifter för att administrera evenemang enligt dina önskemål och behov. Dina personuppgifter lagras i 1 månad efter avslutat evenemang. Kontakta vår GDPR-ansvarig här nedan för att återkalla ditt samtycke eller för att uppdatera de uppgifter som finns registrerade om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetsinformation nedan. 

Integritetsinformation

I vår integritetsinformation anger vi ändamål, laglig grund, samt vilka persondata som samlas in och hur länge de lagras.

Begäran enligt den registrerades rättigheter

För att lämna in en begäran enligt den registrerades rättigheter kan du ladda ner formuläret. Följ instruktionerna och fyll i formuläret så kommer vi på Advania Sverige AB att kontakta dig inom en månad.

 

Vid övriga frågor kontakta gdpr@advania.se.  

?i