ATG

Advanias Avtalstjänst ger IT-avdelningarna bättre kontroll på sin IT och sina olika avtal för support och licenser. 

"Nu kan vi fokusera på det som är affärsutvecklande i stället", säger Ronnie Ronnersjö, Projektledare på ATG.

När man hör företagsnamnet ATG tänker de flesta på hästar och travtävlingar. Visst är tävlingarna grunden för ATG:s verksamhet, men för att få alla system att fungera är ATG på många sätt också ett IT-bolag. I sina datorhallar i Stockholm har man flera hundra servrar som upprätthåller spel-, sport- och informationssystem.

"Eftersom vi är så stora inom IT är vi också beroende av att ha väldigt duktiga leverantörer inom det området", säger Ronnie Ronnersjö, Projektledare.

Advania är en av dessa leverantörer och samarbetet sträcker sig så långt tillbaka som 20 år. Sedan några år tillbaka utnyttjar ATG Advanias Avtalstjänst. Det är en tjänst som är utvecklad för att underlätta livet för IT-avdelningar samtidigt som den ska spara pengar och göra så att företaget kan fokusera på kärnverksamheten.

Många avtal att hålla koll på

Större företag eller myndigheter får ju ganska snabbt en stor mängd IT. Till det kommer ett ökande antal supportavtal med olika leverantörer och licenser för hårdvara och programvara. Många upplever att det blir svårt att hålla ordning på allt. Dessutom är det tidskrävande att se till att alla avtal kring support och service ligger på rätt nivå.

Advanias avtalstjänst hanterar all administration kring supportavtal och licenser. Genom ett smidigt webbgränssnitt, avtalswebben, kan IT-avdelningen hela tiden överblicka hur supportavtalen ser ut, vilken servicenivå de har på olika delar, när det är dags att förnya avtalen och så vidare. På detta sätt får de en bra kostnadskontroll och vet vad de ska förvänta sig i supportleveransen.

"Vi har haft stor nytta av den här tjänsten. Framför allt sparar vi väldigt mycket tid. Tidigare var vi tvungna att inventera alla avtal och all utrustning kontinuerligt för att inte riskera att vi betalade för licenser till maskiner som inte ens fanns kvar. Allt det slipper vi med avtalstjänsten", säger Ronnie Ronnersjö.

Kan fokusera på rätt saker

En annan fördel är att ATG kan få tips om när supportkostnaderna börjar stiga så mycket för viss hårdvara att det kan vara fördelaktigt att byta maskinen i stället för att betala ökade supportkostnader.

Vad är det bästa med avtalstjänsten?

– Att vi kan fokusera på det som är affärsutvecklande i stället för en massa defensiva åtgärder.

Hur tror du att andra kan ha nytta av avtalstjänsten?

– Jag tror att den är till stor nytta för många lite större företag som har många servrar och stora systemlösningar att hålla koll på. Även för något mindre företag med slimmad IT-avdelning kan det vara värt att ha tjänsten.

?i