Glömstaskolan

Teamarbete – för lärare och elever.

På Glömstaskolan i Huddinge frigör tekniken och arbetsprocesserna tid för lärarna att fokusera på undervisningen. 

Skolbyggnaden ser ut som Guggenheimmuseet i New York och det finns ett Wi-Fi som klarar 3 000 anslutningar fast här bara går 450 elever.

"Byggnaden och tekniken är häftig men det som händer här inne varje dag är det som gör skillnad", säger rektorn Magnus Nyberg Blixt.

 

 

Fokus på lärande

På Glömstaskolan är det fokus på lärande – organisation, it, skolsalar, studiebesök eller socialpedagoger - allt ska hjälpa lärarna att lägga så mycket tid och engagemang som möjligt på att undervisa eleverna. Den viktigaste förändringen som man gjort, enligt rektorn Magnus Nyberg Blixt, är att sluta med klasser. Här undervisar ett lärarteam en hel årskurs. Det innebär inte jättestora föreläsningar utan att man utnyttjar lärarnas olika styrkor och kunskaper på bästa sätt. Lärare undervisar i de ämnen man har ämneskunskap och den som är bäst på utvecklingssamtal sköter det. Det gäller att samla den kollegiala kraften hos lärarlaget. Magnus Nyberg Blixt menar att den bara är en papperskonstruktion så länge man har kvar klasser, mentorer eller klasslärare.

 

Gillar att jobba i team

Många lärare lockas av att jobba i team – Glömstaskolan är aktiva i sociala medier och har därigenom rekryterat många legitimerade lärare på kort tid. Men en platt organisation utan arbetslagsledare och med stort mandat för varje lärare att fatta egna beslut är också krävande. Det finns ingen annan att skylla på. Man måste själv ta ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisningen.

 

Det krävs mycket tillit till varandra och med mandat kommer ansvar och det är jobbigt.

Innehållet på lektionerna är ett exempel på decentraliserat beslutsfattande. Som rektor lägger sig Magnus Nyberg Blixt inte i det – likt en vd i näringslivet lägger han ut en pedagogisk riktning för skolan och sen är det upp till lärarna att förverkliga den på bästa sätt. Inspirationen för denna kommunala skola kommer helt klart från näringslivet och hur moderna företag fokuserar på att stärka samarbetsförmågan framför konkurrensen och delegerar så mycket mandat som möjligt till den enskilde medarbetaren eller det agila och självbestämmande teamet. Tänk Google i stället för en traditionell hierarkis organisation. På Glömstaskolan pratar man om ”styrkefokus” och ”röda sockor”, det vill säga att lyfta upp det som fungerar som inspiration och att direkt hantera det som står i vägen för att lyckas nå dit man vill. 

"Jag ser ingen större skillnaden i förhållandet chef och medarbetare och lärare elev."

Teknik med fokus på undervisningen

För att fokus ska kunna vara på undervisningen, som Magnus Nyberg Blixt beskriver som ”ganska traditionell med planering, genomgång, övningar och uppföljning”, så måste även tekniken bidra. Glömstaskolan har valt Apples skolpaket. Alla elever har en Ipad och Apples utbildningsmjukvara används fullt ut. Inställningen är att digitala verktyg är förstärkare – bra undervisning blir bättre, dålig sämre.

För elever som av olika anledningar har svårt att ta till sig undervisningen har man haft stor hjälp av digitala läromedel och arbetssätt – oavsett om det gäller att plugga extra matte med youtubefilmer eller för en dyslektiker att kunna tala in en samhällsanalys.

I SO är ju målet att förstå och förklara komplicerade samband i samhället – inte att man ska kunna läsa och skriva. Då är det ju jättebra att hon eller han kan tala in sin analys och få dem bedömd på det sättet.

 

Digital kommunikation – hela vägen

Dagen när Advania är på besök springer de yngsta eleverna runt och fotar QR-koder med sina Ipads medan samtliga 450 elever bara tillåts lämna in arbetsuppgifter digitalt. För effektvitetens skull sker all kommunikation bland lärare och pedagoger i en intern diskussionsgrupp och gemensamma Googledokument. Dialogen med vårdhandshavare går via bloggar oavsett om det är praktisk elevinformation eller att presentera och diskutera pedagogiken. Vill man veta vad som händer på dagarna är vårdhandshavare välkomna att följa skolans öppna Instagramkonto – eller besöka skolan när som helst. Inga veckobrev eller lösa papper. 

- "Varför producera sånt som få läser?" säger Magnus Nyberg Blixt. 

Hur ska man då som skola komma igång och fokusera på undervisningen med hjälp av bra processer och infrastruktur? 

- "Tänka stort är bra. Men man måste börja direkt och göra här och nu, lära sig agilt tillsammans med eleverna. Annars händer ingenting."

 

Glömstaskolans hård- och mjukvara

  • Ipad till alla elever i årskurs ett till nio.
  • Lärare och socialpedagoger har Ipads och Airbooks.
  • Fritidspedagoger använder Ipads.
  • Wi-Fi – 3 000 enheter kan ansluta sig och nätverket fungerar även på skolgården.
  • Apple Classroom – kontrollerar och styr tillgången till Ipads och används även för att dela och visa information till hela klassen.
  • Lösa tangentbord med sladd.
  • Imacs för bild och musik.
  • Dedikerade Ipads och wunderlist används för närvarokoll.
  • Bloggar är kontaktytan mot föräldrar och Instagramkonton och fysiska besök används för att visa upp vad som händer på skolan.
  • Interna diskussionsgrupper och Googledokument nyttjas för kommunikation bland anställda.

 

Ett nybygge – snart 700 elever

Skolan startade 2015 och flyttade hösten 2016 in i de nybyggda lokalerna i Huddinge. Skolan jobbar med visionen om att ” varje elev ska utvecklas och nå sin fulla potential genom ett holistiskt perspektiv på lärande och utveckling.”. De äldsta eleverna har nu hunnit till årskurs sju. Skolan växer fortfarande i antal elever och kommer 2019 att ha cirka 700 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. 

 

?i