Nynas

Enkelt system för användarna

Nynas är idag trygga med att veta att de har ett ärendehanteringssystem som stödjer hela deras ärendeprocess. De har hittat ett samarbete som ger dem balansen mellan att ha ett komplext system som kan vidareutvecklas utan att för den sakens skull behöva ha konsulthjälp för varje steg. 

Nynas AB är ett världsledande bolag inom specialoljeapplikationer. De är 850 medarbetare och har produktionsanläggningar i Europa och Sydamerika och försäljningskontor i fler än 30 länder. Nynas saknade ett bra stöd för sina ITIL-processer och det var anledningen till starten av samarbetet mellan Nynas och Advania.

"Tidigare hade vi ett ärendehanteringssystem som var ett färdigt och ganska fyrkantigt system, det var svårt att göra anpassningar. Innan det hade vi ett annat system som var mer komplext men som krävde mycket konsulthjälp, det blev kostsamt att utveckla anpassningar."

        - Veronica Lindgren, ServiceNow Governor på Nynas.

Våren 2014 implementerades ServiceNow och används idag av ungefär 1000 användare för hantering av alla IT-kundärenden internt och för konsulter till Nynas. Nynas supportorganisation ska supportera dygnet runt för att kunna täcka alla tidzoner och hjälpa hela organisationen världen runt. I den gedigna kravlistan på vad systemet skulle klara av så var den främsta punkten att det skulle vara ett attraktivt och enkelt system för användarna.

"Vi gillade dessutom att ServiceNow är en cloudtjänst och det är lätt att göra saker själv, vi behöver inte ha konsulter för alla delar". 

Mycket enklare arbete

Systemet används idag för incidenthantering, problemhantering, förändringshantering och rapportering. Om de anställda gör en felanmälan, ställer en fråga eller gör en beställning som rör IT hanteras detta i ServiceNow.

"Beställningsportalen är uppskattad av användarna. Där kan man enkelt beställa och följa status på ärendet. Det gör deras arbete mycket enklare."

Tryggt stöd åt hela ärendeflödet

Många personer och grupper på Nynas är involverade i IT-ärenden och därför är det viktigt att ha ett bra stöd genom hela processen.

"Systemet är enkelt för användarna och dessutom är det enkelt att plocka ut rapporter och statistik för att få en bra överblick."

Nynas samarbete med Advania fortsätter och de jobbar just med vidareutveckling och påbyggnad av fler moduler till ServiceNow. Bland annat är CMDB (Configuration Management Database) på gång in.

"Våra tidigare system begränsade oss, idag kan vi enkelt anpassa det efter oss med stöd av Advania."

?i