Studsvik

Därför samlar Studsvik sin IT-drift hos Advania

Kombinationen det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets muskler var avgörande när kärnkraftsteknikkoncernen Studsvik lät Advania ta över den svenska IT-driften. 

I snart 70 år har Studsvik AB varit ledande inom svensk kärnkraftsindustri, först som statligt bolag som AB Atomenergi och sedan 1990-talet som privatägd koncern med global närvaro och verksamhet inom områdena avfallshantering, konsulttjänster och driftoptimering.

De senaste tio åren har Studsvik mer eller mindre löpande haft IT-samarbeten med Advania på projektbasis. Nu har nästa steg tagits, sedan 1 september 2015 är Advania Studsviks IT-leverantör och tar hand om servicedesk, arbetsplatstjänst, klientmanagering, nätverk, applikationsförvaltning och support på plats. Advania har också en central roll i beställarorganisationen som Studsvik byggt upp det senaste året för att leverera it-tjänster till sina verksamheter.

Anders Lundemo
IT manager Studsvik

 

"Förhoppningen är att Advania på sikt ska bli vår leverantör även på den internationella marknaden."

 

– Våra behov matchas väl av att Advania kan agera lokalt med det lilla företagets flexibilitet, där vi kan utforma processer och rutiner efter våra behov, samtidigt som det finns tillgång till muskler i bakgrunden för att täcka upp med kompetens och resurser vid till exempel komplexa tekniska projekt, berättar Anders Lundemo som är IT Manager på Studsvik.

Systemkonsulten Christian Danielsson är leveransansvarig från Advania för de IT-tjänster Studsvik outsourcat. Han är också sammanhållande för all utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur inom Studsvik.

– Jag har varit inne som konsult hos Studsvik i olika omfattningar i sju, åtta år å Advanias vägnar, jag har byggt en långvarig relation och lärt känna företaget så väl att jag under perioder täckt upp som IT-chef i samband med chefsbyten och föräldraledighet, berättar han.

Advania har successivt hjälpt Studsvik att standardisera och konsolidera sin IT-miljö i Sverige det senaste året, bland annat genom ett par stora infrastrukturprojekt inom nätverk och server och lagring.

"Jag ser en utveckling där Advania tar hand om allt fler IT-komponenter inom koncernen för att få en kontaktpunkt för alla användare kring IT och effektivare IT-drift."


På frågan om vad han främst uppskattar med Advania lyfter Anders Lundemo områdena kundfokus och flexibilitet.

– Advania har ett ovanligt tydligt kundfokus, de börjar alltid med att lösa de problem som uppkommer, först därefter går de in och reder ut hur saker ser ut avtalsmässigt. De ställer alltid upp när det behövs.

Även Christian Danielsson på Advania betonar vikten av lyhördhet i sitt dagliga arbete med Studsvik.

– Många IT-leverantörer fokuserar på vad som är överenskommet och kan säga nej om de får en förfrågan som går utanför det som är skrivet. Så jobbar inte Advania, kunden kommer alltid först för oss.

Christian Danielsson
Leveransansvarig Advania

?i