Trollhättans Energi

Så sköter Trollhättan Energi Office 365

Mitt i ett stort migreringsprojekt och satsning på Office 365 och Windows 10 väljer Trollhättan Energi att använda Advania Marketplace för att få bättre kontroll på licenser.

"Det är ett lyft att beställa licenser via Marketplace. Helt fantastiskt att få överblicken över licenskostnaderna"

        - Åsa Nordin, IT-chef på Trollhättan Energi

Trollhättan Energi är mitt i en lycklig skilsmässa från kollegorna på Uddevalla Energi där man tar hem IT-driften. Eftersom IT blir allt viktigare för energibolag, och nya områden som vatten, renhållning och entreprenad har tillkommit de senaste åren så fanns det fördelar med att ta hem driftstjänsterna från kollegorna i Uddevalla. Samtidigt har man valt att gå över till Office 365 vilket sköts helt och hållet i Marketplace.

"Vi försökte spara och ge den enklare licensen till en del medarbetare men det fungerade inte riktigt. Då var det enkelt att bara uppgradera till standardlicensen i Marketplace."

Marketplace hanterar betydligt fler molntjänster än Office 365 – här finns över 1 000 tjänster på alla nivåer i molnet – SaaS, PaaS och IaaS. Trollhättan Energi har tagit fram en molnstrategi för att få styrning på hur bolaget ska hantera immaterialrätt, ägande av data, risken för att molnleverantörer går i konkurs eller GDPR innan man går vidare och köper fler molntjänster. Även om Åsa Nordin kan tänka sig att köpa direkt av molnleverantörer menar hon att det är en fördel att kunna sköta köp och hantering av ytterligare molntjänster på samma ställe. 

 

Det här är Advania Marketplace

Portalen ger kunderna tillgång till över 1 000 molntjänster i ett gemensamt gränssnitt. Här köper, hanterar och utvecklar kunderna sitt IT-stöd i form av molntjänster. De får en samlad bild av hela IT-miljön både tekniskt och ekonomiskt.

Det medför:

 • Snabbare tillgång till rätt IT-stöd.
 • Enkelt att göra förändringar när verksamhetens behov förändras.
 • En samlad bild av alla tjänster.
 • Allt IT-stöd samlat på en faktura.
 • Prenumerationsmodellen ger kostnader som bättre följer verksamheten - man betalar bara för det som verkligen utnyttjas.
 • Möjlighet att inkludera IT som körs lokalt - som ett privat moln.

 

Exempel på några av de 1 000 molntjänster som ingår:

 • Office 365, Acronis, Dropbox, Skykick, G Suite
 • Storegate, McAfee, Trend Micro
 • HP, Samsung och Apple – hardware as a service
 • Advania Nordic Compute Cloud
 • Azure, Amazon AWS
?i