Licens växer

Licens News
22.03.2019

Licens växer

Vi har förstärkt vårt licensteam med ytterligare kompetens. Malin Nordström kommer att tillföra licensteamet väldigt stor kompetens med sina 10 år i branschen. 

”Jag tycker om att jobba med mjukvarulicensiering för att det ger mig möjlighet att förenkla för kunderna i vad som kan uppfattas som en komplex värld med leverantörer som har regler och användare som har behov. Jag har jobbat länge och byggt upp en kunskap som gagnar alla mina kunder. Det jag tycker är roligast är möten med kunderna och kunna förstå deras behov.”

Läs mer om Advania Licens här.


Back
?i