Shared Computer Activation för Office i Microsoft 365 Business

Licens News
13.05.2019

Shared Computer Activation för Office i Microsoft 365 Business

Den 22:a April meddelade Microsoft en nyhet för Microsoft 365 Business användare. Möjligheten med SCA – Shared computer activation. 

I normalfallet kan användare installera och aktivera Office 365 business klienten på ett begränsat antal datorer. Detta hjälper till i scenarier där flera användare ansluter till samma fjärrdator samtidigt. Användarna kan varje gång köra Office-program, till exempel Word eller Excel, samtidigt på fjärrdatorn. Aktivering  SCA för Office kan också vara användbar i situationer där flera användare delar samma dator och användarna loggar in med sitt eget konto. 

Observera att möjligheten att aktivera delad datoraktivering för Office är en Microsoft 365 Business-rättighet och inte en funktion för Office 365 Business i allmänhet. Utrullningen av delad datoraktivering för Microsoft 365 Business-kunder börjar den sista April och Microsoft förväntar sig att utrullningen ska slutföras under de närmaste månaderna.

Läs mer om Licens här.


Back
?i