Kunskapsskolan väljer Advania

Nyheter
14. mars 2018

"Vi är inne i en oerhört snabb utveckling där allt mer av både undervisning, administration och dokumentation sker digitalt. Det ställer mycket höga krav på IT-system, support och service. Vi ser fram emot att fortsätta den digitala resan med Advania som flexibel IT-leverantör med bred kompetens, som matchar våra behov, säger Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan.”

Avtalet löper på fem år och omfattar IT-drift, där Advania erbjuder en central plattform som tjänst vilket innefattar servrar, lagring och applikationsplattform samt Servicedesk.

”Vi har haft förmånen att samarbeta med Kunskapsskolan genom Caperio Skolpartner tidigare. Ett partnerskap som vi upplever har fungerat tillfredsställande för bägge parter. Vi är förstås stolta över att ha tagit oss igenom nålsögat som ett anbudsförfarande de facto innebär, samt att vi fått ett utökat förtroendet från Kunskapsskolan att leverera högkvalitativa IT-produkter och tjänster som bidrar till utvecklingen av digitalt lärande i våra svenska skolor. Det ligger helt i linje med vår strategi att bredda erbjudandet och erbjuda våra kunder en komplett helhetslösning, för ökad verksamhetsnytta och kundnöjdhet”, säger Tomas Wanselius, VD för Advania Sverige.

Utöver angivna krav har man från Kunskapsskolans sida även sett till mjuka värden och hur väl avtalsparterna uppfyller kraven för en hållbar utveckling.

”Vi har nogsamt beaktat de femton anbud som inkommit och vi ser Advania som en komplett leverantör och samarbetspartner av kvalificerad IT-utrustning, tjänster och lagring. Vi vill ha allt under samma tak och i samband med Advanias uppköp av Caperio, har vi fått en samarbetspartner som kan leverera både arbetsplats, inklusive upphandling av hårdvara, samt drift av våra verksamhetssystem. Advanias geografiska täckning med kontor på många orter i landet, kan ge oss ett lokalt stöd på skolorna, med tekniker på plats där förstärkning behövs.

En viktig aspekt som vi värdesätter är Advanias skolprofilering. Advania har en tydlig satsning på utbildningssektorn, som även sträcker sig in på verksamhetssidan och erbjuder stöd till pedagogerna i skolornas digitala utveckling. Man har egna anställda pedagoger och ett djupgående samarbete med Google for Education, som gynnar hela vår verksamhet och den fortsatta utvecklingen”, säger Annelie Fredsberg, CIO Kunskapsskolan.

Om Advania Skolpartner
Advania Skolpartner är en etablerad aktör med gedigen erfarenhet av att tillhandahålla digital utrustning till skolor över hela landet. Advania skolpartner samarbetar med skolledning och erbjuder förutom hård- och mjukvara, även utbildning, samt verktyg mot mobbing. Fler än hälften av Advania Skolpartners medarbetare har en bakgrund inom skolväsendet, som till exempel lärare, rektorer. Det ger en god förståelse för det vardagliga arbetet i Sveriges viktigaste rum.

Om Kunskapsskolan
Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.
 

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Wanselius, VD Advania Sverige
Telefon: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

Fredrik Örnhall, Försäljningshef Advania Sverige Sourcing
Telefon: +46 8 546 701 46
E-post: fredrik.ornhall@advania.se


Läs mer om Advania Sourcing

Läs mer om Advania Skolpartner

https://mb.cision.com/Public/16470/2471369/9ac943d159c9f4cf_org.png

Mynd með frétt
Back
?i