Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne har utsetts till nya ledamöter i styrelsen för Advania

Pressmeddelande
23.10.2017

Vesa Suurmunne, född 1955, är VD för Nordic Mezzanine Advisers Limited. Hans tidigare erfarenheter från ledande befattningar i näringslivet omfattar bl.a. Hambro European Ventures, Hambros Bank Limited, Arctos Asset Management och den finska industrialiseringsfonden. Vesa har en magisterexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors samt en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors.

Styrelsen i Advania består av ordförande Thomas Ivarson och ledamöterna Birgitta Stymne Göransson, Bengt Engström, Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne. Mer information finns tillgänglig på www.advania.com/about.

Thomas Ivarson, styrelseordförande kommenterar:

”Vi är väldigt glada över att få Katrín Olga och Vesa ombord. De har omfattande erfarenhet från affärer och styrelsearbete och stor insyn i Advanias nyckelmarknader. De kommer att bidra stort med sin kunskap om styrelsearbete och har expertis som stödjer vår vision om att fortsätta växa genom att erbjuda våra kunder IT-tjänster som skapar värde för våra kunder. Jag välkomnar dem till vårt team.”

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Ivarson, Styrelseordförande, telefon 070 264 39 43 eller
Gestur G Gestsson, VD och koncernchef, telefon 076 140 01 55, e-post gestur@advania.com

Om Advania


Fler pressmeddelanden
Back
?i