Så vill kunden ha sin it-leverantör

Advania News
09.01.2018

Så vill kunden ha sin it-leverantör

Kvalitet är viktigast när it-köpare väljer leverantör, visar en svensk undersökning från Radar. Men det finns områden där du borde ställa högre krav än vad som görs i dag. Det säger Freddie Rinderud, senior rådgivare på analysföretaget.

Hur ska egentligen en bra it-leverantör vara? Räcker det att de är lyhörda och levererar i tid och enligt budget? Freddie Rinderud, senior rådgivare på analysföretaget Radar Ecosystem Specialists, har tittat närmare på frågan utifrån deras årliga undersökning Leverantörskvalitet. Där får it-köpare tala om vilka egenskaper de tycker är viktigast hos en it-leverantör. 

– "Överlag hamnar leverans och kvalitet i topp i samtliga kategorier. I andra änden av skalan hittar vi samarbetsförmåga och tillgänglighet, säger han." 

Det är förvisso ett något förbryllande resultat. Skulle inte samarbetsförmåga och tillgänglighet vara viktiga aspekter? Jo, konstaterar Freddie och förklarar att svaret rimligen antyder att det är något de flesta it-köpare inte är särskilt bekymrade över, eftersom de flesta leverantörer bedöms vara bra på det.

Fortfarande glapp mellan kund och leverantör

Undersökningen är uppdelad i fyra kategorier: infrastruktur och drift, verksamhetsnära it, användarnära it och konsulttjänster. Vilka egenskaper hos it-leverantörer som bedöms som viktigast varierar mellan dessa. Men just leverans och kvalitet, och i synnerhet förmågan att leva upp till överenskommelser, är dominerande över hela linjen.

– Man är helt enkelt orolig för att inte få det som man upplever att man har kommit överens om.

Freddie använder ordet ”upplever” av ett specifikt skäl. Trots stora förbättringar inom branschen på senare år finns det ofta ett glapp mellan kund och leverantör, hävdar han. Detta har inte direkt att göra med hur väl leverantören förstår kundens verksamhet. Men en god verksamhets- och branschförståelse torde ändå vara något som kan bidra till minskad risk för missförstånd. 

Advania och Caperio visar vägen

Advania och Caperio (undersökningen gjordes före samgåendet) utmärker sig i årets undersökning med höga placeringar i kategorierna verksamhetsnära it respektive användarnära it. Här värdesätter it-köparna något som Freddie säger blir allt viktigare i ett brett perspektiv, nämligen leverantörens förmåga att anpassa erbjudandet efter kundernas verksamhetsbehov och även ta en aktiv roll i deras affärsmässiga utveckling.

– "Det är en del av vad leverantörer menar när de säger att de vill vara en partner till kunden snarare än leverantör. Vilket alltså betyder att man inte bara säljer it-lösningar, utan hjälper till med att välja rätt lösningar och inte minst med att föra in dem i verksamheten så att de ger så stor effekt som möjligt." 

Trots att kunder alltså värdesätter den här egenskapen är det paradoxalt nog något som de sällan efterfrågar. Förmodligen för att det är ett nytt sätt att förhålla sig till en leverantör, tror Freddie. Skälet till att många it-leverantörer sällan lyckas med att bli en verklig partner är att det kräver stora förändringar.

– Det handlar om sådana grundläggande saker som att förändra affärsmodeller och till och med företagskulturer. Det är inte lätt att genomföra. Men för att verkligen kunna bidra med värde till kundernas verksamheter, snarare än att bara sälja it-lösningar, är det nödvändigt.

Samtidigt påpekar han att det finns leverantörer som inser detta och också har kommit en bra bit på väg åt det hållet.

Svaret på frågan om hur den perfekta it-leverantören ser ut går knappast att besvara en gång för alla. Det varierar naturligtvis beroende på vem som frågar och hur behoven ser ut. Men utöver självklara parametrar som kvalitet och att hålla vad man lovar är förståelse för kundens verksamhet avgörande. Det är rimligen också ett av de kriterier du borde sätta högst när du söker it-leverantör.


Back

Article images

?i