Katastrofsäkring som tjänst skapar affärsmässsig trygghet

Advania News
15.01.2018

Katastrofsäkring som tjänst skapar affärsmässsig trygghet

När kraven på tillgänglighet till tjänster och information ökar växer också utmaningen att möta dem. Därför väljer allt fler företag att katastrofsäkra sin it i molnet.

Varje år förlorar företag i snitt närmare 180 miljoner kronor på driftavbrott i sina it-system. Det visar en internationell undersökning från Veeam Software. Det är inte bara en hög siffra, det är också avsevärt mer än föregående år då den låg på 129 miljoner kronor. 

De höga kostnaderna är ett av skälen till att allt fler företag väljer just katastrofsäkring som tjänst. I klartext innebär det att system och information replikeras till en virtuell sajt i molnet. Den driftas alltså helt oberoende av den ordinarie datahallen och gör det möjligt att snabbt växla över till reservsystem när ett avbrott sker i de egna systemen. Just tidsaspekten är den avgörande faktorn här. 

Säkerhetskopiering sker alltför sällan i dag

En majoritet av de tillfrågade CIO:erna i undersökningen konstaterade att säkerhetskopiering av kritiska data sker alltför sällan, samtidigt som återställning av system och applikationer efter ett avbrott tar för lång tid. Hos de nordiska företagen var det ett problem hos hälften av de tillfrågade. 

I snitt förlorar ett företag data motsvarande över två timmars produktion vid ett avbrott. Samtidigt uppger hälften av CIO:erna att deras verksamhet inte får förlora data motsvarande mer än 15 minuters produktion. 

Utöver de konkreta ekonomiska förlusterna har den här typen av oplanerade avbrott och dataförluster drabbat 44 procent av företagen i form av minskat anseende hos kunderna. För 22 procent har till och med varumärket skadats allvarligt. 

Händelserna har även fått interna efterverkningar, påpekar drygt en femtedel av CIO:erna, med bland annat minskat förtroende för företaget hos de anställda som en följd.

– Kraven på tillgänglighet och användarvänlighet är i dag en hygienfaktor. Konsumenter och anställda accepterar inte avbrott. Det är anmärkningsvärt att det för många nordiska företag, till och med internationella storbolag, fortfarande tar flera timmar att få i gång systemen vid ett avbrott, säger Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef hos Veeam som är en av leverantörerna av lösningar för att säkerställa maximal tillgänglighet av data och system.

Ökar med 50 procent

De är inte ensamma om att erbjuda tjänster för katastrofsäkring i molnet. Många vill ha en bit av kakan - och det är en växande kaka. Den här typen av lösningar lockar allt fler i en värld då tillgång till it-system och data inte bara blir allt viktigare, utan också en allt större utmaning att upprätthålla. Bara under 2017 bedömer undersökningsföretaget bakom rapporten att företag ökar sina investeringar i tjänster för säkerhetskopiering och återställning med så mycket som 50 procent.

– Parallellt ser vi en utveckling där allt fler väljer molnlösningar för sin lagring, kommenterar Victor Engelbrecht Dohlmann. 

Så många som nio av tio CIO:er i undersökningen tror att situationen med alltför långa och frekventa driftavbrott kommer att förvärras, liksom konsekvenserna av dem. På affärssidan ser fler än fyra av tio av de tillfrågade att en molnlösning ger dem bättre tillgänglighet till information och applikationer, jämfört med den egna it-miljön.


Back
?i