FN-medlemskap för fokus på hållbarhet

Pressmeddelande
30.01.2019

FN-medlemskap för fokus på hållbarhet

Global Compact är FN:s program för hållbarhet som vänder sig till både företag och andra organisationer. Advania tar nu nästa kliv mot ett koncernövergripande hållbarhetsarbete genom att gå med i Global Compact.

”Vi är stolta över medlemskapet i FN:s Global Compact som förpliktar Advania Norge och hela Advania-koncernen i vårt hållbarhetsarbete. Principerna i Global Compact ger bra vägledning för våra insatser inom hållbarhetsområdet och utvidgar vårt fokus till att omfatta mänskliga rättigheter, rättigheter för arbetstagare och anti-korruption i tillägg till Advania Norges klimat- och miljöarbete som vi redan i är igång med”, säger Silje Korshavn Grønstad, HR Manager på Advania i Norge.

Svenska Advania har under ett antal år baserat hållbarhetsarbetet på Global Compacts tio principer kring hållbarhet inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption och har årligen gjort en redovisning enligt principerna i GRI (Global Reporting Initiative). Som medlem i Global Compact kommer hela Advania nu leverera en gemensam rapport om hållbarhetsarbetet varje år och även bidra finansiellt till Global Compacts verksamhet.

”Att bli medlem av FN:s Global Compact är ett tydligt ställningstagande från Advanias ledning. Vi engagerar oss i viktiga värden för människor och miljö och vill vara öppna om utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete”, säger Silje Korshavn Grønstad.

Detta är Global Compact:

Medlemsföretagen förbinder sig att göra Global Compact till en naturlig del av sina affärsstrategier, organisationskulturer och, det dagliga arbetet. Global Compact har i dagsläget 9 933 medlemsföretag i 160 länder. Genom att få många företag att implementera och redovisa hållbarhetsmål ska allt fler företag bidra till att skapa en stabil och inkluderande global marknad som i sin tur ger framgångsrika och stabila samhällen. Läs mer på:

www.unglobalcompact.org


Fler pressmeddelanden
Back
?i