Förskoleappen ur en förskolechefs perspektiv

Artiklar
08.05.2019

Hallå där Therese Hall, förskolechef på Sol och Dur i Spånga

Hur kom ni i kontakt med Förskoleappen?

Våra resultat i Stockholms stads årliga utvärdering Förskoleundersökningen har alltid varit höga men föräldrarnas möjlighet att följa sitt barns individuella utveckling hade halkat efter. Det ville vi ändra på och beslöt oss för att prova Förskoleappen. Efter att vi började använda den har resultatet i Förskoleundersökningen om föräldrars möjlighet att ta del av barnens individuella utveckling ökat markant. I dag är den på samma nivå som övriga resultat. Vi är jättenöjda över Förskoleappen och hur den förenklar vårt arbete. 


"Nu kan vi på ett enkelt sätt stämma av närvaro för dagen,
eftersom vi checkar in och ut barnen direkt i appen." 

 

Hur har er arbetssätt förändrats?

Först slutade vi helt med veckobrev. Nu gör vi dokumentationer på både individ- och gruppnivå direkt i appen. Det blir en möjlighet för föräldrarna att följa sitt barns individuella utveckling utan att behöva sålla i annan information. Nu kan vi på ett enkelt sätt stämma av närvaro för dagen, eftersom vi checkar in och ut barnen direkt i appen. 

Använder barn och föräldrar Förskoleappen?

Ja, för den gör det enkelt för både barn och föräldrar att vara mer delaktiga. Exempelvis kan föräldrar frånvaroanmäla sitt barn, oavsett om det gäller sjukdom eller ledighet. Dessutom kan vi enkelt föra samtal med föräldrarna, vilket är uppskattat från båda håll. Det händer även att föräldrar berättar att de tillsammans med sina barn är inne på appen och pratar om vad som händer om dagarna.

På förskolan brukar vi koppla upp appen mot vår smartboard så barnen kan vara delaktiga i att välja ut vilka bilder vi ska lägga upp, vad vi ska skriva och även titta på bilderna tillsammans. Sedan pratar vi igenom vad vi gjort och vad vi skulle kunna göra mer. Det gör att barnen funderar över sin dag på förskolan och att de kan tycka till om det vi gör.

 

"Att kunna arbeta med läroplanen på ett så här enkelt sätt underlättar oerhört
och är ett steg i vårt systematiska kvalitetsarbete."

 

Vilka andra funktioner använder ni? 

Det är smidigt att kunna koppla samman aktiviteter med läroplansmål och det finns också möjlighet att reflektera över vad vi pedagoger gör. När vi skapar egna projekt lägger vi in läroplansmål som passar för projektet syfte. Att kunna arbeta med läroplanen på ett så här enkelt sätt underlättar oerhört och är ett steg i vårt systematiska kvalitetsarbete.
 
 

Förskoleappen – det här ingår

Förskolechefer kan:
•    Ta ut statistik på hur många kopplingar som görs mot målen, följa upp för hela förskolan eller per avdelning, alternativt även per barn.
•    Följa samtliga avdelningars arbete och vad pedagogerna kommunicerar.
•    Ta ut statistik på kopplingar mot verksamhetsmål eller frånvaro.
•    Skicka meddelanden till alla eller valda avdelningar eller vårdnadshavare.

Pedagoger kan:
•    Tagga ett, eller flera, barn i en aktivitet och koppla aktiviteten mot läroplanen eller förskolans egna mål.
•    Föra en dialog med barnens föräldrar om sådant som känns angeläget.
•    Välja envägskommunikation.
•    Dela information via den digitala anslagstavlan.
•    Skapa aktiviteter genom film eller foto.
•    Följa andra avdelningars arbete för utbyte och inspiration.
•    Se statistik över alla barnens delaktighet i aktiviteterna.
•    Enkelt se vilka barn som är frånvaroanmälda.

Föräldrar och barn kan:
•    Följa barnens vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.
•    Få snabb och viktig information från avdelningen.
•    Föra ett samtal med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.
•    Frånvaroanmäla barnet över dagen eller en längre period och få en direkt koppling mot Försäkringskassan.
•    Vid läsårets avslut få barnets digitala år nedladdat.
•    Se alla bilder och filmer via ett bildspel.

 

Läs mer om Förskoleappen här.


Back
?i