Åsa Zetterberg | Inför Livepodden

Artiklar
28.06.2019

Hur svårt kan det vara? 

Åsa Zetterberg svarar på frågor inför Livepodden den 5 september på Scalateatern. 

 

Har ledningen ansvar för jämställdheten?

Ja, jag tycker att ledningen har ett ansvar att medvetandegöra hela organisationen kring jämställdhet och mångfald. Då blir hela organisationen kompetent nog att upptäcka eventuella skevheter som kan vara strukturella, kulturella eller slentrianmässiga. Och inte minst blir organisationer som är mer medvetna och jämställda varse massor med möjligheter som de annars inte hade sett.

Ledningen har självklart ett ansvar att rent praktiskt agera för ökad jämställdhet, t ex i samband med sammansättning av styrelser, rekrytering och representation i olika sammanhang. Men också i det operativa gällande marknadsföring, lönesättning och produktutveckling m.m.

Hur påverkar kulturen andelen kvinnor?

Jag tror att kulturen och stämningen på arbetsplatser påverkar oss alla väldigt mycket – hur välkomna vi känner oss, bekräftade, stimulerade och om det finns en tillåtande attityd för utveckling. När man som individ känner att man blir behandlad på ett visst sätt oavsett om det beror på kön, ålder, härkomst, utseende och så vidare och inte utifrån professionella grunder så är vi nog många som blir frustrerade, arga och kanske ledsna.

Varför är det viktigt för dig att vara en del av panelen?

Som förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen, som samlar cirka 1 200 företag är detta väldigt prioriterade frågor. Branschen lider av stor kompetensbrist. Företag kan idag inte ta de affärer de vill eller utvecklas i den takt man vill på grund av att man inte kan rekrytera kompetent personal. Och andelen kvinnor i branschen bara är 28 procent. Så här kan vi inte ha det.

Vi behöver få fler som vill och kan arbeta inom vår bransch, och inte minst vill vi motivera och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att arbeta med it, digitalisering och telekom. Den digitala sektorn erbjuder så många olika typer av spännande och viktiga uppdrag, som vi vill att fler ska få upp ögonen för.

Det sker just nu en väldigt stark digitala omställning av hela samhället. Framtiden skapas här och nu. Då är det särskilt viktigt att vi har en bred representation, jämställdhet och mångfald inom den bransch som spelar en nyckelroll i samhällsutvecklingen.  

 

Läs mer om Livepodden >>

På Scalateatern den 5 september träffar Fannys förebilder Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige - så skapar vi jämställdhet tillsammans. 


Back
?i