Det här får du ut av att välja James Nottingham-spåret

Skolpartner Blogg
24.09.2019

Det här får du ut av att välja James Nottingham-spåret


Samtidigt som läroplanen förändrats och digitalisering tillkommit behöver vi fundera över hur vi på bästa sätt med befintliga resurser får eleverna att lära sig så mycket som möjligt. Dagens svenska skolresultat är inte på samma nivå som de var när de internationella mätningarna började göras.

Det är därför viktigt att vi pratar om pedagogik och metodik med mera. Hur gör vi idag när vi undervisar och skulle vi kunna nå bättre resultat om vi gjorde på något annat sätt? James Nottingham har under lång tid funderat över frågor som dessa och hur han i praktiken kunde göra för att få till den förändring som han önskade se när det gäller elevernas lärande.

Den här resan kombinerar input från James, besök på skolor som jobbar enligt James tankar samt seminarier kring forskning, praktik och inspiration både kring digitalisering och andra undervisningsnära frågor.

- Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Advania Skolpartner

 

Anmäl dig idag | Läs om London-spåret


Back
?i