Apple

Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och pedagoger, både vid införandet och över tid. Advania Skolpartner har erfarenheten, kunskapen och kapaciteten och vi är med dig hela vägen. Detta oavsett om det gäller teknik, pedagogik, finansiering eller återtag.

Advania är utvalda av Apple som Solution Expert Education. Det innebär att vi ger våra skolor fortlöpande support och service, utifrån deras respektive behov. Advanias personal och konsulter har lång och djup kunskap kring användning av Apples produkter i utbildningen och om att driftsätta enheter på skolor av alla storlekar.

Konsulter 

Våra erfarna konsulter har en stor erfarenhet av utbildning inom digital kompetens och digitala verktyg. Här är ett axplock av våra Apple-konsulter. 

Apple i utbildningen

Apples produkter är byggda för att ge varje elev fullständig frihet att uttrycka sig på det sätt som passar dem bäst. En iPad är så enkel att använda att vem som helst kan börja arbeta med den direkt men ändå så kraftfull och flexibel att alla kan förverkliga sina idéer. 
Med en Macbook får de mest ambitiösa projekten liv. Med den kompletta samlingen av Apple-designade appar för just skapande, får iPad- och iMac-eleverna möjligheter lika oändliga som deras fantasi. 
 

Lärare 

Alla barn föds med ett överflöd av kreativitet. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att vårda den. Kreativitet gör elever bättre på att kommunicera och lösa problem, och att kunna uttrycka sina färdigheter på det sätt som passar dem bäst. Kreativiteten förbereder dem att lyckas i dagens värld – och att forma morgondagen. Apple har hjälpt lärare i 40 år att locka fram varje elevs unika, kreativa potential. Apple bidrar inte endast med kraftfulla produkter utan även med verktyg, inspiration och metoder så att du kan skapa oslagbara inlärningsupplevelser. Apple erbjuder tillexempel ett gratis fortbildningsprogram: Apple Teacher. Apple Teacher ger alla lärare förutsättningar att fortsätta utmana och stimulera varje elevs kreativitet. 

Läs mer om Apple Teacher här.

Ledarskap 

Skolledare ska skapa skolor, lärarrum och klassrumsmiljöer där lärare kan prata om sin undervisning och känns dig trygg att lära, lära ut och undersöka sin egen didaktiska kunskap och förståelse. Med den förståelsen har Apple plockat fram bland annat två böcker som både beskriver viktiga delar i ett ledarskap och hur man på bästa sätt kan driva innovation i skolan, tillsammans med Apple. 

Läs mer om böckerna här: Apple – Viktiga delar i ett ledarskap & Apple – Innovation i skolan 

 

IT

Vilka fördelar finns att använda Apples produkter för dig som jobbar med IT-säkerheten i skolan? Smidigheten, tidsbesparing och enkel administration – för att nämna några. Apple strävar efter att du och din skola ska få enkla och intuitiva upplevelser av deras produkter, både i användandet och i varje del av driftsättningen.

Vill du veta mer? Klicka här, eller kontakta oss direkt på skolpartner@advania.se

Föräldrar 

Apple har skapat verktyg så att du som förälder alltid kan känna dig trygg med vad barnen på sina enheter. Du som förälder känner dina egna barn bäst, och Apple vet att varje barn är unikt. Därför jobbar Apple konstant med att utveckla både sina produkter och sin mjukvara för att hjälpa föräldrar att välja hur – och hur ofta – deras barn kan använda sina enheter. 

Mer information hittar du här.

Nå alla elever 

Apples produkter är byggda för att ge alla elever samma möjligheter. Samtlig av Apples produkter har en mängd suveräna verktyg för elever med funktionsvariationer – för att alla elever samma förutsättningar att lyckas. Några exempel på funktioner är Läs upp skärm, som läser upp innehållet på skärmen för den som inte kan se, eller för den som helt enkelt lär sig bättre genom att lyssna. VoiceOver kan vägleda eleverna genom olika åtgärder, som att öppna ett dokument eller välja ett menyalternativ. Guidad åtkomst och Safari-läsaren hjälper elverna att koncentrera sig. 

Vill du läsa mer om detta klicka här, eller kontakta oss på skolpartner@advania.se 

Omvärldsbevakning 

Vi tittar på var de goda exemplen inom en digitaliserad skola finns, såväl nationellt som internationellt. Vad säger den senaste skolforskningen, trenderna om relevanta och digitala lärmiljöer? 

Programmering i skolan

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt inom teknik och matematik. Regeringen har beslutat att dessa ändringar ska tillämpas senast den 1 juli 2018.

Apple Distinguished School (ADS)

Apple Distinguished Schools är en utmärkelse för skolor som visar ledarskap och genom förstklassig utbildning förmedlar Apples vision om lärande med teknik – några av världens mest innovativa skolor.

Skolledning, lärare och andra delar av skolverksamheten kopplade till Apple Distinguished School har en tydlig vision om hur deras teknikberikade miljöer kan hjälpa dem att uppnå kunskapsmålen. Skolledningen har tagit fram områden för kontinuerlig förnyelse som omfattar kultur, laganda, förmåga, nätverk, ekonomi och mätning. Den pågående processen för att förverkliga skolans vision kräver noggrann planering, erfarenhet och förbättringar längs vägen. De använder iPad- och Mac-produkter för att främja elevernas kreativitet, samarbete och kritiska tänkande. Och de skapar lärandemiljöer som väcker intresse och engagemang hos eleverna.

Referensskolor

Detta är vår utmärkelse för de skolor som uppfyller vissa kriterier inom innovation, ledarskap och enastående utbildning.

 

Pops Academy - Stockholm

Digitala lärmiljöer

En privat 4-9 skola i Stockholm. Skolan är digitaliserad och strävar efter att hitta den ”digitala balansen”. De hänger med i tiden och är en del av världen med hjälp av den digitala tekniken. Se hur Advanias ”WLAN som tjänst” ger Pops Academy nya möjligheter att skapa de bästa digitala lärmiljöerna för sina elever.

Östra Grundskolan -
Huddinge kommun

En 4-9 skola. För att skola och lärande ska vara individuellt, begripligt och meningsfullt använder skolan av ett entreprenöriellt förhållningssätt där skolan är nära, nyfikna och nytänkande för att utveckla elevernas förmågor.

Björkebyskolan –
Järfälla kommun

En kommunal F9 skola. Skolans övertygelse att ett visionärt målmedvetet arbete som skolan tillsammans kan enas kring ger positivt resultat. Skolan långsiktiga IKT arbete har uppmärksammats och gett resultat.

Fjällenskolan  –
Järfälla kommun

En kommunal F-9 skola. Skolan arbetar på ett innovativt sätt samt vågar utmana sig själva i att gå lite längre i deras dagliga rutiner. Skolan satsar på ett modernt lärande där digitala verktyg har en självklar plats, från förskola upp till åk 9.

Forskning

I skollagen ställs krav på att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Advania Skolpartners utbildningskoncept utgår från forskningen och vårt huvudmål är att, via vår kompetens, medverka till att förbättra resultaten i svensk skola.


Rapport om framtidens skola

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. 


Pilotstudie om digital lärarkompetens

Tillsammans med Olle Bälter & Olga Viberg, forskare på KTH i Stockholm, gör vi en pilotstudie där vi mäter digital kompetens bland lärare. I dag är fyra skolor involverade i studien och målsättningen är att kunna använda denna pilot för att sedan utvidga studien under nästa skolår.

Våra Appar

Förskoleappen

  • Sveriges största app för förskolan
  • Uppföljning, utvärdering & utveckling
  • Förenklar den pedagogiska dokumentation
  • Kommunikation mellan förskola och hemmet

Fritidsappen

  • Ökad måluppfyllelse
  • Systematisk uppföljning
  • Sveriges första app för fritidshemmet
  • Kommunikation mellan fritids och hemmet

Motverka mobbing med hjälp av Speak UP

Speak UP är en metod och ett verktyg som är skräddarsytt för att passa den digitala verklighet som våra lärare och skolungdomar rör sig i dagligen.

Advania har Sveriges nöjdaste IT-kunder

Advania Sverige har placerat sig i topp på Radars årliga leverantörskvalitetsgranskning sedan undersökningen började 2011.

Våra tjänster

Mobile Device Management - MDM
Behöver du hjälp med att hantera dina mobila enheter? Här hjälper vi dig med vår skräddarsydda MDM-tjänst.

Enhetsregistrering
DEP förenklar den inledande inställningen genom att automatisera MDM-registreringen och övervakningen av enheter under inställningen, vilket gör det möjligt för dig att konfigurera företagets enheter utan att röra vid dem. För att ytterligare förenkla processen kan du hoppa över vissa skärmar i Inställningsassistenten så att användarna kan börja använda sina enheter direkt.

Enhetsregistreringsfunktionen i Apple Business Manager och Apple School Manager gör det enkelt för företag och utbildningsinstitutioner att driftsätta och konfigurera iOS-enheter, Apple TV-enheter och Mac-datorer.  Apple Business Manager fungerar smidigt med MDM-lösningar och gör det enkelt att registrera enheter, driftsätta innehåll och delegera administrativa behörigheter.

Programmet för enhetsregistrering (Device Enrolment Program, DEP) och programmet för volyminköp (Volume Purchase Program, VPP) är integrerade i Apple Business Manager, så nu har du allt du behöver för att driftsätta iOS-enheter, Mac-datorer och Apple TV i organisationen på ett och samma ställe.

Mer information om driftsättning och hantering av enheter finns på följande webbplatser:

WLAN
Teknikstödd pedagogik funkar inte utan internet. Vi erbjuder en prenumerationsbaserad lösning, som gör att vi sköter installation och underhåll av det trådlösa nätverket. Advania levererar skräddarsydda nätverks- och samarbetslösningar tillsammans med Cisco och Apple. Med Apples iOS och Ciscos senaste mjuk- och hårdvara för nätverk, kan skolor maximera sin infrastruktur och lärandemiljö. Det ger elever och lärare en riktigt bra upplevelse och en miljö som främjar lärandet.

Finansiering för skola

Såhär blir budgeteringen enklare, samtidigt som kostnaden för utrustningen fördelas över samma tid som eleverna har tillgång till de digitala verktygen.

Kontakta Advania Skolpartner

?i