Ett enklare arbetsliv med Jira | Advania | 2019

Frigör ditt teams fulla potential med Jira

Advania är Atlassian Solution Partner - och är med 1200 anställda i Sverige, Island, Norge och Danmark, en av de största och mest kompletta leverantörerna av integrerade system i Norden. Våra tjänster tillhandahålls för offentlig sektor, globala likväl som små och medelstora företag. 

Vi arbetar för att åstadkomma verklig förändring genom hur vi planerar, prioriterar, genomför och följer upp aktiviteter som förväntas genomföras. Förväntningarna på att system och annan teknik ska vara användarvänlig samtidigt som den effektivt löser våra problem blir allt högre ställda, samtidigt som hindren för att byta lösning om förväntningarna inte infrias blir allt färre. 

Genom användandet av Jira, enskilt eller i kombinerat med övriga partners produkter så skapar vi förutsättningarna till fortsatt framgång. Det underlättar för företag att arbeta snabbare, bättre och smartare. Vi skapar mervärde genom kompletta, enkla och innovativa lösningar baserade på dessa marknadsledande produkter i kombination med kunniga och engagerade medarbetare.

Varför Advania

Advania har lång erfarenhet som konsultleverantör inom Service Management med lokal förankring i flera orter i Sverige. Vi har stor erfarenhet av att bygga anpassade lösningar för en stor variation av kunder från globala organisationer till offentlig verksamhet. 

Våra konsulter säkerställer kvalitet genom certifieringar inom Jira, ITIL och Prince2. Advania är en helhetsleverantör och hjälper er under hela livscykeln, från förstudie och rådgivning till implementation och drift.

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Strategisk rådgivning för att underlätta beslutsfattande kring Service Management från ett tekniskt och kommersiellt perspektiv.
  • Framtagande av nulägesanalyser och förstudier för implementation.
  • Nyinstallation av Jira-produkter i egen miljö eller av Atlassians miljö.
  • Integration till och från Jira-produkter.
  • Träning och utbildning i produkterna.

Säker Hosting och SaaS 

Advania tillhandahåller hosting och Software as a Service-tjänster i våra egna säkra datacenter i Sverige och Island. I Sverige befinner sig all data inom Sveriges gränser under svensk lag och outsourcas aldrig till tredje part.

Det ska vara enkelt att få tillgång till molnet och tillgängligheten ska vara hög. Att få extra kapacitet när verksamheten behöver det för att hantera ojämna belastningar är en självklarhet. Framförallt ska du bara betala för det som du använder. 

Verktyg för samarbete och effektivitet

 

 

Jira Software

Jira Software är verktyget för dig som arbetar med agil mjukvaruutveckling i Kanban eller Scrum.

 

Jira Core

Jira Core är verktyget för dig som behöver leda projekt inom stödfunktioner som Marknad, HR och Finans.

 

Jira ServiceDesk

Jira Service Desk är ett ITIL baserat verktyg för hantering av incidenter, request, change och problemprocessen.

 

 

Confluence

Confluence är verktyget för dig som har behovet att dokumentera och kontrollera spridning av information.

 

Statuspage

Statuspage är verktyget för dig som vill kommunicera status av dina tjänster mot slutanvändare. 

 

Trello

Trello är ett välkänt samarbetsverktyg för de som behöver en snabb och kostnadseffektiv lösning att dela med många olika parter. 

 

Nyheter & Blogg

Kontakta mig

 

Christian Nordström
Sales Representative

+46 70 249 36 08

?i